Till startsidan

Patienten i fokus – därför åker vi till San Francisco

”Patienten i fokus” är vårdföretaget Kaiser Permanentes ledord, och de omnämns ofta som en av världens bästa vårdgivare. Med flexibelt arbete och  fokus på hela patienten vill Region Gävleborg bli lika bra.

- Det handlar om ett gemensamt ansvar för vår gemensamma patient, och ett nära samarbete över verksamhetsgränser för att se hela patienten, säger Kjell Norman, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Flytten av familjeläkarjouren
ett steg i rätt riktning

Sveriges kommuner och landsting samt Socialdepartementet har lyft Kaiser Permanente som bra förebilder. Det handlar om att arbeta över vårdgränserna och en konkret förändring som kommit till efter Region Gävleborgs besök i San Francisco är att Gävles familjeläkarjour flyttat till akutmottagningen. Där bistår distriktssköterskorna i patientbedömningar vilket har minskat trycket på akutsjukvården i länet och på arbetsbelastningen bland akutmottagningens personal.

Patienten aktiv partner i vårdteamet

Hos Kaiser Permanente är patienten en aktiv partner i vårdteamet och har tillgång till lättillgänglig information om sin vård. Helhetstänket som är vårdföretagets grundidé tar sig uttryck i en fast vårdkontakt som tar ett huvudansvar och lotsar patienten till alla specialistfunktioner som kan behövas.

Kunskaps- och kvalitetsstyrning

Studieresorna ligger i linje med regionens önskade utveckling att successivt flytta fokus från ekonomistyrning till kunskaps- och kvalitetsstyrning. Det icke vinstdrivande och integrerade hälso- och sjukvårdssystemet Kaiser Permanente är en förebild i att se till patientens behov ur alla aspekter.

- Genom studie- och arbetsresor och annat utbyte tar vi del av framgångsrikt arbete, metoder och processer som ett led i utvecklingen av Region Gävleborgs framtida hälso- och sjukvård, säger regiondirektör Svante Lönnbark.

Fakta Kaiser Permanente

Stiftelsekontrollerade Kaiser Permanente (KP) är USA:s tredje största vårdkedja och är storleksmässigt jämförbart med Sveriges samtliga landsting, både avseende ekonomi och andelen patienter. Det ekonomiska överskottet går direkt tillbaka till organisationens verksamheter.

KP:s värderingsstyrda organisation med ett starkt internt ledarskap har visat sig framgångsrikt och modellen har väckt stort internationellt intresse.

KP:s genomtänkta kvalitetsarbete, som får genomslag i hela organisationen, är ett exempel. Utvecklingen av bland annat e-hälsa och digitala journaler är ett annat område där KP ligger långt framme.

KP arbetar med helhetssyn och sätter människan i ett samhällssammanhang. KP-perspektivet ser hälso- och sjukvården som en viktig del av den regionala utvecklingen.

Till Kaiser Permanentes webbplats

Dela denna sida


Publicerad 2016-02-10
Uppdaterad 2016-10-14
Publicerat av webbredaktionen