Till startsidan

Östra skolan i Söderhamn bäst på att gå och cykla till skolan

I kampanjen ”Gå och cykla till skolan” (Trafikkalendern) har skolbarn och pedagoger, under två veckor, tagit sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss.

Nu är det klart att Östra skolan i Söderhamn är bäst i Gävleborg på detta och placerade sig dessutom på en hedrande femte plats i hela Sverige med Stenbergaskolan, Söderhamn tätt efter på tionde plats.

Det är Mobilitetskontoret vid Region Gävleborg som uppmuntrat skolorna att delta i utmaningen med en egen prispott till Gävleborgsskolorna på 22 000:-. Pengarna delas ut till de fem bästa skolorna och ska användas till hälsofrämjande aktiviteter.

Syftet med utmaningen är att få föräldrar att sluta skjutsa till skolan och istället gå och cykla med sina barn. På så sätt blir miljön och trafiksäkerheten bättre vid skolorna. Undersökningar från IF har visat att tre av fyra rektorer är mycket oroliga för barnens säkerhet utanför skolan.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet vid skolan har Mobilitetskontoret på Region Gävleborg tagit fram ett skolvägsplansmaterial som alla skolor i länet ska kunna använda sig av för att främja ökad gång, cykling och bussning till och från skolan.

Resultat Gävleborg

Bästa skola:

  1. Östra skolan - Söderhamn
  2. Stenbergaskolan - Söderhamn
  3. Västra skolan - Hudiksvall
  4. Stugsunds skola - Söderhamn
  5. Gärdeåsskolan - Ljusdal

Bästa klass:

  • Vikingaskolan, Gävle

Dela denna sida


Publicerad 2016-12-22
Uppdaterad 2016-12-22
Publicerat av webbredaktionen