Till startsidan

IGF-1

Den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1 är viktigt hos barn och ungdomar som fortfarande växer. När en person har kommit till en fullvuxen ålder så kan en hög nivå av IGF-1 däremot vara ohälsosamt för kroppen. Ju högre nivå, desto snabbare skapar kroppen nya celler istället för att reparera de befintliga cellerna. Det har även hittats samband mellan höga nivåer av IGF-1 och cancer. På varje cell sitter tusentals små receptorer, mottagare, som hjälper cellen att kommunicera med omvärlden. Forskare har kunnat konstatera att IGF-1-receptorn har en avgörande roll för cancercellers överlevnad.

Ny forskning ska stoppa aggressiva cancerceller

Lungcancer är en allvarlig sjukdom. I Sverige insjuknar cirka 4000 människor varje år i sjukdomen. 800 av dessa kommer från Uppsala–Örebroregionen. En viktig del i kampen mot lungcancern är att hitta nya behandlingsmetoder. Det är detta som Michael Bergqvist, professor och överläkare vid Gävle sjukhus har fokuserat på i sin forskning.
- Målet har varit att utveckla ett nytt cancerläkemedel för lungcancerpatienter, säger Michael Bergqvist.

Region Gävleborg bedriver forskningsstudier av olika slag. Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet i verksamheten och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön, till nytta för patienter och befolkning. Här ingår bland annat klinisk forskning inom de stora folksjukdomarna; cancer, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes.

- Studierna syftar till att ge forskarna mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel, berättar Michael Bergqvist.
Han tar sin egen forskningsstudie som ett exempel.

- Att lyckas hitta ett läkemedel som hämmar cancercellernas kommunikation med sin omvärld anses vara en möjlig behandlingsmetod för cancer. Det är detta som jag och min forskningsgrupp har försökt göra. Läkemedlet, eller substansen som vi har använt oss av heter AXL1717, förklarar Michael Bergqvist.
Han berättar att människokroppen är uppbyggd av biljontals celler. På varje cell sitter tusentals små receptorer, mottagare. De hjälper cellen att kommunicera med sin omvärld. En av dessa är IGF-1-receptorn. På senare tid har forskare kunnat konstatera att IGF-1-receptorn har en avgörande roll för cancercellers förmåga att sprida sig.

 

Michael Bergqvist tillsammans med Ulrika Åsenlund, sjuksköterska på onkologmottagningen vid Gävle Sjukhus.

Internationell forskningsstudie

Michael Bergqvists studie har genomförts i Europa, på patienter med långt framskriden lungcancer. Patienterna har behandlats med antingen AXL1717 eller traditionell cancerbehandling (cellgifter).

- Resultatet visar att AXL1717 har en likvärdig effekt som cellgifter när det gäller livslängd. Däremot har vi inte kunnat styrka att substansen kan bidra till att korta ned tiden till tumörtillväxt hos patienterna, förklarar Michael Bergqvist.

Han berättar att lungcancerforskningen är på frammarsch.

- Vi tar hela tiden små steg framåt, vilket innebär att chansen att överleva denna typ av cancersjukdom ökar. Tyvärr saknar vi det där rejäla genombrottet. Så länge vi gör det kommer jag, och alla andra som forskar inom detta område, att fortsätta kampen mot cancern, säger Michael Bergqvist.

Till vardags arbetar Michael Bergqvist som professor och överläkare inom onkologi vid Gävle sjukhus. Han är dessutom en av de forskare som är knuten till Centrum för forskning och utveckling – en förvaltning inom Region Gävleborg som har uppgift att stimulera till ökat forsknings- och utvecklingsarbete.

- Det innebär att jag, som en del av min tjänst, har möjlighet att forska på arbetstid - något som är relativt unikt gentemot storstäderna, konstaterar Michael Bergqvist.

Samarbete med Karolinska Institutet

Forskningsstudien bygger på ett tidigare forskningssamarbete med Karolinska Institutet (KI). Från början var det Magnus Axelsson och Rolf Larsson, båda professorer vid KI, som tog fram substansen AXL1717. Simon Ekman, docent och överläkare vid Radiumhemmet, genomförde därefter en mindre studie med inriktning mot patienter med olika typer av cancer. Från Region Gävleborgs håll deltog Michael Bergqvist, men även Stefan Bergström, överläkare onkologi, samt Hirsh Koyi och Eva Brandén, båda överläkare inom lungmedicin.

- Det vi kunde se var att patienter med lungcancer svarade särskilt bra på behandlingen. Förutom att de upplevde att de mådde bra av behandlingen tog det i vissa fall lång tid innan tumörtillväxten tog fart, säger Michael Bergqvist.

Det är detta resultat som banat väg för den forskningsstudie som Michael Bergqvist och hans forskningsgrupp nu har genomfört.

Dela denna sida

IGF-1

Den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1 är viktigt hos barn och ungdomar som fortfarande växer. När en person har kommit till en fullvuxen ålder så kan en hög nivå av IGF-1 däremot vara ohälsosamt för kroppen. Ju högre nivå, desto snabbare skapar kroppen nya celler istället för att reparera de befintliga cellerna. Det har även hittats samband mellan höga nivåer av IGF-1 och cancer. På varje cell sitter tusentals små receptorer, mottagare, som hjälper cellen att kommunicera med omvärlden. Forskare har kunnat konstatera att IGF-1-receptorn har en avgörande roll för cancercellers överlevnad.


Publicerad 2017-02-13
Uppdaterad 2017-02-17
Publicerat av webbredaktionen