Till startsidan

Kraftsamling med fokus på rökfria arbetsplatser och entréer

Under 2017 genomför Region Gävleborg en kraftsamling med fokus på rökfria arbetsplatser och entréer.

- Det här är ett naturligt led i vårt arbete med att skapa en hälsofrämjande organisation. Syftet är att minska skadeverkningarna med passiv rökning och bidra till bästa möjliga hälsa för alla som kommer i kontakt med vår verksamhet, säger Johan Färnstrand, regiondirektör i Gävleborg.

Han fortsätter:

- Bland annat kommer vi att kunna erbjuda hjälp och stöd för de medarbetare som vill sluta röka.

Karin Rystedt, HR-direktör på Region Gävleborg instämmer. Hon berättar att arbetsmiljö är en strategisk fråga för Region Gävleborg.

- Vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. För att det ska kunna vara möjligt behöver vår personal må bra. Därför är det viktigt att vi alla tar ansvar för den arbetsmiljö som vi delar, säger Karin Rystedt.

Hon understryker att det inte handlar om att förbjuda rökning, utan om att visa hänsyn och främja hälsa. Ingen ska mot sin vilja behöva utsättas för tobaksrök.

- Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva uthållighet och att vi alla hjälps åt. Tillsammans kan vi skapa en rökfri miljö, säger Karin Rystedt.

Vem berörs?

Samtliga verksamheter inom Region Gävleborg ska vara fria från tobaksrök. Det innebär att medarbetare, patienter, kunder, studenter och andra som kommer i kontakt med vår verksamhet har ett gemensamt ansvar för att kunna erbjuda varandra en rökfri miljö.

Vad innebär det för mig som ...

... patient? Som patient garanteras du att alla inomhusmiljöer är helt fria från tobaksrök. Nikotinhjälpmedel erbjuds till dig som vistas en kortare tid på våra sjukhus. Du som är inneliggande en längre tid rekommenderas att ta med sig nikotinhjälpmedel. Har du svårt att avstå från rökning använder hen sig av anvisade platser utomhus.

Kunder, studerande och andra som kommer i kontakt med våra verksamheter använder sig endast av anvisade platser utomhus.

Hjälp och stöd

Vill du få hjälp med att sluta röka? Via primärvården har du möjlighet att få hjälp och stöd i tobaksavvänjning.

Mer information och material

Region Gävleborg ställer sig bakom Tobacco Endgame.

Dela denna sida


Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2017-09-12
Publicerat av webbredaktionen