Till startsidan

Har du koll på dina mediciner?

- Samverkanskampanj för att öka patientsäkerheten

13-26 mars genomför Region Gävleborg den första delen i en unik samverkanskampanj med syfte att öka patient- och läkemedelssäkerheten. Under dessa två veckor uppmuntras patienten eller dess ombud/anhörig att gå igenom receptlistan på apoteket med sin farmaceut som en del i att minska risken för felmedicinering och onödiga läkemedelsbiverkningar.

Trots flera goda initiativ för bättre läkemedelsbehandling runtom i Sverige är läkemedelsbiverkningar fortfarande en av de främsta anledningarna till att äldre skrivs in akut på sjukhus. Biverkningar som i de flesta fall hade kunnat förebyggas.

Som en del i att öka patient- och läkemedelssäkerheten genomför Region Gävleborg nu en läkemedelskampanj tillsammans med handikappföreningarna, pensionärsföreningarna och apoteken i Gävleborg. Fokus under kampanjen är läkemedelslistan hos doktorn och receptlistan på apoteket.

- När en patient använder flera läkemedel samtidigt och de är ordinerade av olika vårdgivare, finns det idag inget enkelt sätt att få en totalbild över de ordinationer som är aktuella för patienten. En läkare som skriver ut ett nytt recept kan heller inte se vilka giltiga recept som redan finns, säger Björn Ericsson, ordförande i Läkemedelskommittén på Region Gävleborg.

På apoteken kan man se giltiga recept, men däremot inte vilka ordinationer som är aktuella. Ett recept finns kvar i receptlistan i ett år och i nuläget finns det inget enkelt sätt för förskrivare av recept i Region Gävleborg att automatiskt makulera ett recept som är inaktuellt.

- Med kampanjen hoppas vi kunna öka medvetenheten om att det är skillnad mellan läkemedelslistan från sjukvården och listan "Mina sparade recept" från apoteket och att det är viktigt att båda listorna stämmer. På så sätt kan vi minska riskerna för felmedicinering och bidra till en säkrare vård, säger Björn Ericsson.

13-26 mars fokuserar kampanjen på receptlistan på apoteken. Information om receptlistan och läkemedelslistan kommer bland annat att spridas genom informationsblad hos apotek och föreningar samt via TV-skärmar på hälsocentralerna. Det viktigaste är dock mötet mellan farmaceut och apotekskund, där de tillsammans kan gå igenom och städa receptlistan så att den är uppdaterad.

Läs mer om "Har du koll på dina mediciner" på 1177.

Dela denna sida


Publicerad 2017-03-10
Uppdaterad 2017-03-17
Publicerat av webbredaktionen