Till startsidan

Framgång för nytt arbetssätt
på akuten i Gävle

Samarbetet mellan akutmottagningen och primärvården är framgångsrikt. På ett år har det totala inflödet på akuten i Gävle minskat med 6 procent och under jourtid med 11 procent. Detta tack vare att en sjuksköterska från primärvården gör den första bedömningen av patienten. Dessutom visar en enkät att patienterna är nöjda med sina besök på akuten.

- Våra förhoppningar om att det här nya arbetssättet skulle göra skillnad har verkligen slagit in över förväntan. Att se patienten öga mot öga och att göra en helhetsbedömning av hela människan, vilket vi i primärvården är duktiga på, har visat sig vara vägen till ett framgångsrikt sätt att arbeta med akuta patientflöden, säger Peo Hermansson som är specialist i allmänmedicin i primärvården.

Det nya arbetssättet innebär att en erfaren sjuksköterska från familjeläkarjouren i primärvården finns på akutmottagningen för att göra en första bedömning av patienterna. Resultatet av bedömningen kan bli att patienten ska vidare in till akuten, träffa en läkare eller sjuksköterska på familjeläkarjouren, få en bokad tid på hälsocentralen eller få råd om egenvård.

- Många av patienterna är tacksamma och glada för att snabbt få träffa en sjuksköterska som gör en bedömning var de får bästa hjälpen för sina besvär, säger Pernilla Viglione som är en av de sjuksköterskor från familjeläkarjouren som arbetar på akuten.

Det totala antalet patienter som kommer in på akuten har minskat från 45 392 under 2015 till 42 465 under 2016. 

- Vi vill ge patienterna en så bra och snabb service som möjligt. Förhållningssättet i arbetet är att vi löser patientens problem genom att ge rätt vård på rätt plats i rätt tid, berättar Åsa Linder som är projektledare.

Väntetiden minskar

Arbetssättet innebär också att väntetiden minskar för de patienter som verkligen behöver hjälp på akutmottagningen.

Det nya arbetssättet har nu funnits ett år vid akuten i Gävle och patienterna är nöjda. I en enkätundersökning svarar 92 procent av patienterna att de är nöjda med bemötandet och resultat av den första bedömningen som gjordes. 90 procent är nöjda med väntetiden. 

Hälso- och sjukvården har en målbild, ”Vårt gemensamma ansvar för vår gemensamma patient”. För att kunna ta det ansvaret behöver verksamheterna bli bättre på att jobba över verksamhetsgränserna för att underlätta för patienten. Det nya arbetssättet på akuten är ett mycket gott exempel på när samarbetet lyckas.

- Murar har rivits och dialog har lett till en samsyn över våra verksamhetsgränser hur vi jobbar framåt för våra gemensamma patienter. Ett arbete vi ser fram emot att fortsätta i samma goda anda, säger Peo Hermansson.

Läs mer om spot-check

Utvärdering av akuta flöden vid Gävle sjukhus (.pdf)

Ett år med nytt arbetssätt på akuten och familjeläkarjouren Gävle (.pdf)

Dela denna sida


Publicerad 2016-12-21
Uppdaterad 2016-12-21
Publicerat av webbredaktionen