Till startsidan

Forskning ska stärka länets turistnäring

Sverige, liksom Gävleborgs län, har stor potential att öka antalet utländska besökare som vill uppleva hållbar naturturism.

- Här kan utländska turismföretagare vara med och bidra till nya lösningar och nya perspektiv – faktorer som är viktiga för att vi ska kunna skapa en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring i länet.

Det säger Karin Tillberg Mattsson som forskar om turism vid Centrum för forskning och utveckling – en förvaltning inom Region Gävleborg som har till uppgift att stimulera till ökat forsknings- och utvecklingsarbete.

Karin berättar att Region Gävleborg ser forskning som en viktig del i att lösa samhällsutmaningar.

- Sammanslagningen av landstinget och det tidigare kommunförbundet Region Gävleborg har öppnat upp nya möjligheter. Bland annat har ett forskningsråd för regional utveckling tillsatts, förklarar Karin Tillberg Mattsson.

Hon fortsätter:

- Som ett led i detta är kunskapsgenerering och kunskapsöverföring med inriktning mot turism numera en naturlig del i Region Gävleborgs forskningsarbete.

Forskning om utländska turismföretagare

I sin forskning har Karin Tillberg Mattsson tittat närmare på de utländska turismföretagare som valt att etablera sig i vårt län. Hur kan de bidra till att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig destination? På vilka sätt är dessa företagare innovativa? I vilka former av nätverk ingår de, samt vilken betydelse har dessa nätverk för möjligheterna att driva och utveckla företaget? är några utgångspunkter i forskningen.

- Sammanlagt har jag intervjuat ett tjugotal företagare. Merparten av dem finns på landsbygden och bedriver någon form av logiverksamhet. Många erbjuder även olika aktiviteter inom naturturism, exempelvis fiske, viltskådning eller cykelturer, fortsätter Karin Tillberg Mattsson.

Innovation viktigt för regional utveckling

Resultatet av studien visar att innovation är viktigt för att de tillfrågade företagarna ska kunna utveckla sin verksamhet. Det kan till exempel handla om att förnya en redan befintlig produkt eller tjänst – det vill säga skapa något nytt som ger ett nyhetsvärde för kunden. Innovation kan även vara att få tillgång till nya marknader.

- De utländska företagarna har kunskapen och de kontakter som behövs för att kunna nå fram med ett erbjudande till en prioriterad målgrupp på en ny marknad, som till exempel deras hemland, förklarar Karin Tillberg Mattson.

Av studien framgår även att samverkan är en förutsättning för att kunna skapa en attraktiv och konkurrenskraftig destination. Ofta är det en offentlig aktör som har samordningsansvar för destinationsutveckling. För att kunna utveckla en attraktiv destination behöver besöksnäringens behov därför integreras i de offentliga beslutsprocesserna. Det kan handla om transporter och infrastruktur, attraktiva stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden, lokal service.

Kulturgeograf i grunden

Karin Tillberg Mattsson är i grunden kulturgeograf. Det gör att hon är särskilt intresserad av hur turism påverkar platser och dess innevånare.

- Målet är att närma sig turism som ett geografiskt fenomen och bedriva forskning som kan vara av intresse för politiker och tjänstepersoner som arbetar för att stärka besöksnäringen i Gävleborg, säger Karin Tillberg Mattson.

En viktig målgrupp är även turism- och näringslivsansvariga vid kommuner ute i länet.

Enligt internationella bedömningar kommer det globala resandet och turism att öka med cirka tre procent per år fram till 2030. Idag är den internationella turismen i Gävleborg inte lika utvecklad som i många andra delar av landet, men potentialen att skapa unika reseupplevelser är stor.

- Vi har attraktiva resmål och anläggningar samt natur och kultur som både fritids- och affärsresenärer efterfrågar, avslutar Karin Tillberg Mattsson.

Fakta Centrum för forskning och utveckling (CFUG)

Forskningen är en viktig del i att lösa samhällsutmaningar och bidrar till samhällsutveckling. Kunskapsgenerering är därför en viktig uppgift för Region Gävleborg. På CFUG finns råd, stöd och handledning för medarbetare som vill gå vidare med ett forskningsprojekt. Ett nära och gott samarbete med samhällsaktörer inom bland annat högskolor, universitet, myndigheter och näringsliv är en förutsättning för att forskningen ska kunna bidra till regional utveckling.

Mer information

Centrum för forskning och utveckling

Dela denna sida


Publicerad 2017-03-17
Uppdaterad 2017-03-17
Publicerat av webbredaktionen