Till startsidan

Förhöjd säkerhet ska förebygga stölder

Ronny Stjernlöf, säkerhets- och beredskapschef
Ronny Stjernlöf, säkerhets- och beredskapschef

Endoskopiinstrument värda flera miljoner kronor har under de senaste nio månaderna stulits från fyra olika sjukhus i Sverige. Förutom de ekonomiska förlusterna drabbar detta patienterna som tvingas vänta längre på vårdbesök.

Ett flertal stölder av endoskopiinstrument har skett på sjukhus i Sverige och i andra länder i Europa. Polisens nationella operativa avdelning, Noa, har uppmanat landets alla sjukhus att se över säkerheten för att förebygga att fler stölder inträffar.

- Region Gävleborg har inte drabbats av några stölder och vår säkerhet är god, berättar säkerhets- och beredskapschef Ronny Stjernlöf. Endoskopiutrustningen förvaras i den nya delen av Gävle sjukhus. Där är det en hög säkerhetsnivå med bra skalskydd och sektioneringar mellan avdelningar.

- Säkerhetsnivån höjs nu ytterligare genom att utöka det befintliga skyddet, att höja säkerhetsmedvetenheten hos medarbetarna och förstärkt rondering av väktare på de avdelningar där det finns stöldbegärlig utrustning.

- Medicinsk utrustning är mycket dyr och innebär stora ekonomiska förluster, säger Ronny Stjernlöf. Och än viktigare är det att det är patienterna som drabbas då sjukhusen tvingas skjuta upp deras vårdbesök. Det kan vara lång leveranstid på utrustningen vilket medför att patienterna får vänta längre på att få vård. De åtgärder vi vidtar bidrar därmed också till att höja patientsäkerheten.

Polisens nationella operativa avdelningen, Noa, som bland annat samordnar bekämpning av den här typen av brottslighet, undersöker nu eventuella samband mellan stölderna och utesluter inte att det kan vara någon form av liga eller beställningsjobb som ligger bakom.

Dela denna sida


Publicerad 2017-07-06
Uppdaterad 2017-07-06
Publicerat av webbredaktionen