Till startsidan

Europeiska kulturarvsåret 2018

EU-kommissionen har föreslagit att utnämna 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Gävleborg nappade på utmaningen och har nu som första region i Europa både skrivit, fått beviljat och påbörjat projektet Kulturarvet - Nyckeln till framtiden 2017-2019.

Projektet fick ja i samtliga politiska instanser. Projektmedlen från de statliga utvecklingsmedel som varje år tillförs regionerna är på 3,2 miljoner kronor.

- Det är med stolthet jag kan konstatera att Gävleborg är den region som är först ut med att lansera ett projekt som tar fasta på EU:s beslut att utropa 2018 till ett kulturarvsår, säger Alf Norberg (V) ordförande i kultur- och kompetensnämnden Region Gävleborg.

Projektet uppmärksammas nu på flera olika sätt; bland annat genom en stor artikel på AER:s hemsida (Assembly of European Regions) som når 170 olika regioner inom EU. Under AER:s vårmöte i London som startar i veckan finns både projektledare Lena Landström och Alf Norberg på plats och får då med största sannolikhet ta emot frågor kring projektet.

- Det är fantastiskt roligt att Gävleborgs kulturarv uppmärksammas på detta sätt redan i starten av projektet, säger Lena Landström.

Kulturarvsprojektets mål är att öka kunskapen och stoltheten kring kulturarvet, att använda kulturarvsåret 2018 som katalysator för utbyte och utveckling av kulturarvsfrågor och visa sambandet mellan kultur och kulturarv, vilket i sin tur i förlängningen ska bidra till ett inkluderande samhälle.

- Det är viktigt att det finns ett längre syfte med projektet. Fokus är således att öka tillgängligheten, kunskapen och stoltheten kring kulturarvet; det vill säga den sociala aspekten på ett hållbart samhälle och genom möten med olika människor i olika miljöer ta vara på engagemang och få inspiration till idéer och aktiviteter att gå vidare med, säger Alf Norberg.

Enligt EU-kommissionen ska kulturarvsåret främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen. Det är viktigt att lyfta alla aspekter då kulturarvsåret infaller under ett svenskt valår då just integrationsfrågorna kan komma att polariseras.

- Det immateriella kulturarvet; musiken, konsten, berättelserna, maten och de många nya kulturarv som samsas i länet utgör idag en tillgång som förtjänar att lyftas fram och uppmärksammas. Ett annat viktigt mål i projektet är att nå nya målgrupper som barn, unga och nya svenskar, säger Lena Landström.

AER:s artikel - Gävleborg: a county of cultural heritage  

Dela denna sida


Publicerad 2017-03-20
Uppdaterad 2017-03-20
Publicerat av webbredaktionen