Till startsidan

Elbilen är här!

Region Gävleborg arbetar mot målet att på sikt bli klimatneutralt och fossiloberoende. Ett permanent införande av elbilar inom verksamheterna skulle bidra till detta.

Något som kan göra det hela möjligt är det ekonomiska stöd som Region Gävleborg beviljades förra året från Naturvårdverket, en satsning från regeringen som heter ”Klimatklivet”.

Strömsbro Din hälsocentral, Sandviken södra Din hälsocentral, Västerbergs- och Forsa folkhögskola är först ut med elbil. De har under februari haft testveckor med elbilar och har nu bestämt sig för att införa elbilar i sina verksamheter. 

Erik Malmström arbetar som ST-läkare på Sandviken södra Din hälsocentral och är en av de som provkört elbilen.

- Den första provveckan har varit väldigt positiv, säger Erik Malmström. Att slippa momentet att åka och tanka har varit toppenbra. Elbilen är faktiskt också roligare att köra än de vanliga bilarna som vi har i dag.

Vårdenhetschef Johan Hagsjö vill nu införa två elbilar för Sandviken södra Din hälsocentral efter provveckan.

- Vi ser inga nackdelar med införandet av elbilar, och de är en bra insats för miljön, menar Johan Hagsjö.

Även Sandviken södra Din hälsocentral, Sandviken norra Din hälsocentral, Södertull Din hälsocentral, Söderhamn Din hälsocentral, Strömsbro Din hälsocentral, psykosavdelningen på Gävle sjukhus, Forsa folkhögskola och Västerbergs folkhögskola kommer att börja köra med elbil.

”Fungerar bra i många verksamheter”

- Vi har sett att elbilar skulle fungera bra hos många verksamheter i organisationen, berättar Joakim Lindgren, miljöstrateg.

- Vårt mål är att på sikt bli klimatneutralt och fossiloberoende, säger Jan Lahenkorva (S), regionråd. Vi har börjat med att införa elbilar i våra verksamheter. Det är glädjande att se hur positivt bytet till elbilarna har bemötts. Nästa steg är att besökare och personal ska ha möjlighet till att ladda sina elbilar när de besöker oss.

Joakim Lindgren, miljöstrateg

Finns det något särskilt att tänka på om man är intresserad?
- Under bra förhållanden går bilen 30 mil, och under sämre förhållanden 15 mil, det är bra att ha i åtanke, förklarar Joakim Lindgren. En praktisk detalj är att fastighetsägaren behöver förse externa hyresgäster med laddningsplats vid ett införande av elbil.

Fördelar med elbilen

Bilen som Region Gävleborg ska använda är en e-Golf. De främsta fördelarna med den är:

  • 100 % fossilfri.
  • Hög utrustningsnivå: automatlåda, eluppvärmd vindruta med mera.
  • Låg milkostnad
  • Har samma yttermått och utrymmen i kupén som en ”vanlig” Golf.
  • Kan tankas i vanliga 220-voltsuttag.
  • Körglad!

Ekonomiskt stöd möjliggör satsningen

Region Gävleborg har fått beslut om beviljat ekonomiskt stöd från regeringens satsning ”Klimatklivet”. Medfinansieringen möjliggör uppförandet av tolv stycken laddstolpar för elbilar. Laddstolparna ska placeras ut med en god spridning i regionen, och införandet av elbilarna kommer innebära en minskning av utsläpp av koldioxid inom organisationen. Merkostnaden för leasing av elbilarna kommer täckas av Region Gävleborg centralt, det innebär att bytet till elbil inte medför några extra kostnader för den enskilda verksamheten.

Dela denna sida


Publicerad 2017-04-19
Uppdaterad 2017-04-19
Publicerat av webbredaktionen