Till startsidan

Dygnet runt-vård av barn samordnas

I sommar kommer delar av barn- och ungdomssjukvården att samordnas. Dygnet runt-vård av barn (allmänpediatrisk slutenvård, ej neonatal/nyföddhetsvård) kommer att samordnas till Gävle under vecka 25-28 och till Hudiksvall vecka 29-32. Detta för att kunna bedriva en patientsäker vård under sommaren. De patienter som är berörda av den tillfälliga förändringen kommer att få mer information från barn- och ungdomssjukvården.

Vad innebär det för berörda barn?

De barn som behöver dygnet runt-vård (ej neonatal/nyföddhetsvård) kommer att tas emot i Gävle under vecka 25-28 och i Hudiksvall vecka 29-32. Dagsjukvård och vård på kvällar och helger kommer parallellt att utökas för att så många som möjligt ska kunna vårdas i öppenvård på hemsjukhuset.

Mer om hur barn- och ungdomssjukvården kommer att fungera under sommaren
 
Utgångspunkten i den tillfälliga förändringen är att samordna barn- och ungdomssjukvårdens resurser och ha tillräcklig kompetens på plats tillsammans med vikarier för att driva en säker vård i sommar. Detta är viktigt för att medarbetare ska få en sammanhållen semester och en bra arbetsmiljö. Då det i hela Sverige är brist på personal och kompetens inom barnsjukvård är det svårt att rekrytera vikarier med rätt kompetens under sommaren. Med en sommarsamverkan kan kompetensen samlas och patientsäkerheten bibehållas.

Förslaget har tagits fram i dialog med medarbetare och samverkande verksamheter i Region Gävleborg. Konsekvensanalyser och riskanalyser utifrån olika alternativ har genomförts och bedömningen är att en sommarsamverkan är bäst utifrån de förutsättningar barn- och ungdomssjukvården har.
 
Allmänpediatrisk slutenvård brukar kallas ”storbarnsavdelning” och innebär dygnet runt-vård av barn efter nyföddhetsperioden.

Dela denna sida


Publicerad 2017-04-05
Uppdaterad 2017-04-12
Publicerat av webbredaktionen