Till startsidan

Fakta: HVO - hydrerade vegetabiliska oljor

  • Syntetisk diesel som är 100 procent - förnyelsebar och fossilfri.
  • Tillverkas av restprodukter till exempel slaktavfall eller vegetabiliska fetter.
  • CO2 reduceras med upp till 90 procent mot vanlig diesel.

100 procent fossilfritt i den allmänna kollektivtrafiken – nu har vi nått målet!

Tack vare Gävle kommuns satsning på en lokal biogasanläggning kommer alla X-trafiks bussar i länet att kunna köra på 100 procent fossilfritt bränsle från och med nu.

- Det här är sista pusselbiten för att vi ska vara hundra procent fossilfria i kollektivtrafiken, så det är jättekul, säger Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef på X-trafik.

Ekogas är ett kommunalägt bolag som sedan starten i Gävle 2010 haft en långsiktig plan att utveckla en regional biogasproduktion. Forsbacka Biogas, den nya biogasanläggningen på Forsbacka deponiområde, är i drift sedan våren 2017 och i och med den kan Ekogas nu leverera 100 procent biogas istället för 65 procent som tidigare via Gävleanläggningen.

Har kört på raps tidigare

Stadsbussarna i Gävle gick över från att använda raps som drivmedel till att använda syntetisk diesel redan 2015. I och med att samtliga dieselbussar som kör i linjetrafik åt X-trafik (cirka 175 stycken) ställdes om för att tankas syntetisk diesel så uppnåddes 97 procent fossilfri kollektivtrafik i länet. Målet har varit att X-trafiks bussar ska bli helt fossilfria under hösten 2017.

Ny anläggning säkrar tillgången

De 15 gasbussar som finns i Gävle har inte haft tillgång till fullt 100 procent biogas tidigare eftersom anläggningen i Gävle inte har haft kapacitet att producera mer. Med den nya anläggningen i Forsbacka kan Ekogas producera tillräckligt mycket och säkra tillgången för bussarna i Gävle. Detta innebär att X-trafik redan nu i juli kommer att köra samtliga bussar i länet på helt fossilfria bränslen. X-tågen kör på Bra miljöval (grön el).

’’Vill gå före i en grön omställning’’

Vad betyder det här för Region Gävleborg?

- Det här är en viktig satsning att vi nu har en helt fossilfri kollektivtrafik och det känns jättebra. Vi säger att vi vill gå före i den gröna omställningen och då känns det bra att vi kan ha en fossilfri kollektivtrafik och jag vet inte om andra regioner i landet har det, men vi ligger i alla fall före och det känns bra. Det känns viktigt nu att vi verkligen visar att man måste jobba på att stoppa klimatförändringarna, säger Karin Jansson (MP), regionråd med ansvar för kollektivtrafik och miljö.

Fakta: Lokalproducerad biogas

Biogas är ett mycket bra bränsle ur miljösynpunkt och som lämpar sig väl för fordonsdrift.
Genom att röta matavfall tas energi tillvara i form av biogas och näring i form av biogödsel. Det innebär en betydande miljönytta.

Det finns både nationella, regionala och lokala mål om att öka produktionen av fossilfria bränslen som biogas samt öka användandet av fordon som drivs av fossilfria drivmedel. Att tillverka biogas är den del av både energiproduktion, avfallshantering och transportsektorn. Det är viktigt att ha helhetsperspektivet på detta i samhällsplaneringen. Biogasproduktion ger fossilfri energi i form av drivmedel, samtidigt som den behandlar en stor del av samhällets matavfall. En regional produktion av biogas är också en säkerhetsfråga i och med etableringen av lokal produktion minskar beroendet av drivmedelsimport.

Biogasanläggningens kapacitet att ta emot avfall är i dagsläget 30.000 ton. Anläggningens kapacitet att leverera biogas är 2,7 miljoner normalkubikmeter eller 35 GWh (motsvarar 3,5 miljoner liter bensin). Med 2018 års planerade produktion räcker gasen exempelvis till 70 bussar och med 2020 års planerade produktion till cirka 90 bussar. Gasen som produceras 2020 skulle i exempelvis Gävle räcka till alla stadsbussar, sopbilar och kommunala fordon 2020.

Gästrike Återvinnare och Gävle Energi äger det gemensamma bolaget Gästrike Ekogas AB.

Gästrike Ekogas har under vintern 2016/2017 byggt en biogasanläggning i Forsbacka för cirka 140 miljoner kronor. Anläggningen har provkörts under våren och tas under sommaren i full drift.

Källa: Ekogas

Dela denna sida

Fakta: HVO - hydrerade vegetabiliska oljor

  • Syntetisk diesel som är 100 procent - förnyelsebar och fossilfri.
  • Tillverkas av restprodukter till exempel slaktavfall eller vegetabiliska fetter.
  • CO2 reduceras med upp till 90 procent mot vanlig diesel.


Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2017-07-10
Publicerat av webbredaktionen