Till startsidan

Vem gör vad inom psykiatrisk vård?

Sjukvårds-rådgivning

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska.

Öppet dygnet runt.

Psykosavdelning Gävle

Tillsammans med psykosenhetens öppenvård ansvarar enheten för vården av patienter med schizofrenidiagnoser och andra psykoser.

Enhetens övergripande mål är att erbjuda specialiserad vård och behandling i så nära anslutning till patienternas hem som möjligt. Patienten och dess närstående ska ges en reell möjlighet att påverka innehållet i vården. Ett utvecklat samarbete med patientens nätverk, såväl det sociala/vardagliga, som det professionella är en viktig del i arbetet.

Vårdenhetschef

Anna Sundqvist

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

Dela denna sida

Vem gör vad inom psykiatrisk vård?

Sjukvårds-rådgivning

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska.

Öppet dygnet runt.


Publicerad 2010-04-21
Uppdaterad 2016-04-21
Publicerat av webbredaktionen