Till startsidan

Psykosavdelning Gävle

Tillsammans med psykosenhetens öppenvård ansvarar enheten för vården av patienter med schizofrenidiagnoser och andra psykoser.

Enhetens övergripande mål är att erbjuda specialiserad vård och behandling i så nära anslutning till patienternas hem som möjligt. Patienten och dess närstående ska ges en reell möjlighet att påverka innehållet i vården. Ett utvecklat samarbete med patientens nätverk, såväl det sociala/vardagliga, som det professionella är en viktig del i arbetet.

Vårdenhetschef

Anna Sundqvist

Kontaktuppgifter

Telefonnummer

Vem gör vad inom psykiatrisk vård?

Sjukvårds-rådgivning

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska.

Öppet dygnet runt.


Publicerad 2010-04-21
Uppdaterad 2016-04-21
Publicerat av webbredaktionen