Ledamöter i regionstyrelsen

Ledamöter

Eva Lindberg (S), Söderhamn
Tommy Berger (S), Gävle
Patrik Stenvard (M), Gävle
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S), Bollnäs
Hannah-Karin Linck (C), Rengsjö
Ingemar Kalén (KD), Hofors
Barry Gustavsson (S), Hudiksvall
Carina Östansjö (L), Bollnäs
Stig Zettlin (SVG), Gävle
Alf Norberg (V), Hudiksvall
Karin Jansson (MP), Färila
Mattias Eriksson (SD), Gävle

Ersättare

Carl-Ewert Ohlsson (C), Årsunda
Kenneth Nilshem (C), Arbrå
Linda Pettersson (S)
Marie Frestadius (S), Sandviken
Daniel Johansson (S), Hofors
Linnea Wickman (S), Gävle
Henrik Olofsson (SVG), Bollnäs
Petra Modée (V), Jättendal
Marcus Häggström (MP), Söderhamn
Maria Molin (M), Ljusdal 
Annemari Bergström (M), Österfärnebo
Håkan Rönström (M), Hudiksvall 
Daniel Persson (SD),  Marmaverken