Regionråd och oppositionsråd

Regionråd

PolitikerPolitikerroll/ansvarKontakt
Eva Lindberg Regionråd (S) finanser och personalfrågor

eva.e.lindberg@
regiongavleborg.se

076-771 65 28

Tommy Berger Regionråd(S) hälso- och sjukvårdsfrågor

tommy.berger@
regiongavleborg.se

070-283 30 88

Jan Lahenkorva Regionråd (S) 

jan.lahenkorva@
regiongavleborg.se

070-616 22 91

Marie-Louise Dangardt Regionråd (S)

marie-louise.dangardt@
regiongavleborg.se

070-5403820

Alf Norberg Regionråd (V) kultur och kompetens 

alf.norberg@
regiongavleborg.se

070-681 01 65

Hannah-Karin Linck Regionråd (C) hälso- och sjukvård

hanna-karin.linck@
regiongavleborg.se

070-600 13 93

Karin Jansson Regionråd (MP) miljö- och folkhälsofrågor

karin.m.jansson@
regiongavleborg.se

072-505 71 14

Regionråd opposition

PolitikerPolitikerrollKontakt
Patrik Stenvard Regionråd opposition (M)

patrik.stenvard@
regiongavleborg.se

070-307 44 62

Maria Molin Regionråd opposition (M)

maria.molin@
regiongavleborg.se

072-230 45 46

Carina Östansjö Regionråd opposition (L)

carina.ostansjo@
regiongavleborg.se

070-253 87 83

Henrik Olofsson Regionråd opposition (SVG)

henrik.olofsson@
regiongavleborg.se

 076-833 78 30

Ingemar Kalén Regionråd opposition (KD)

ingemar.kalen@
regiongavleborg.se

070-414 13 33

Daniel Persson Regionråd opposition (SD)

karl.georg.
daniel.persson@
regiongavleborg.se

Mattias Eriksson Falk Regionråd opposition (SD)

mattias.eriksson.falk@
regiongavleborg.se

026-53 14 07

Politiska sekreterare

PolitikerPolitikerrollTelefonnummer
Hampus Forsmark Politisk sekreterare (S)

hampus.forsmark@
regiongavleborg.se

072-532 24 99

Per-Ewert Olsson Politisk sekreterare (C)

per-ewert.olsson.bjork@
regiongavleborg.se

070-354 89 99

Anders Hällbom Politisk sekreterare (MP)

anders.hallbom@
regiongavleborg.se

072-217 81 57

Lisa Holmberg Politisk sekreterare (V)

lisa.holmberg@
regiongavleborg.se

072-546 56 21

Ellinor Troli Politisk sekreterare (M)

ellinor.troli@regiongavleborg.se

026-15 46 60

Lena Åberg Politisk sekreterare (L)

lena.aberg@
regiongavleborg.se

070-583 67 60

Jennie Forsblom

Politisk sekreterare (KD)

jennie.ulrika.forsblom@
regiongavleborg.se

073-074 21 91.

Vakant Politisk sekreterare (SVG)

 

 

Olle Larsson Politisk sekreterare (SD)

olle.larsson@
regiongavleborg.se

072-545 55 03