Koncernledning

Kontaktuppgifter till Region Gävleborgs koncernledning.

 

 NamnTitelKontakt

Johan Färnstrand

Regiondirektör

johan.farnstrand@
regiongavleborg.se

070-284 43 57

Göran Angergård

Hälso- och sjukvårdsdirektör. Biträdande regiondirektör.

goran.angergard@
regiongavleborg.se


070-356 40 71
Gun Hedlund Kultur- och kompetensdirektör. Biträdande regiondirektör.

gun.hedlund@
regiongavleborg.se

072-515 15 34

Lars Sjödin Hållbarhetsdirektör. Biträdande regiondirektör.

lars.sjodin@
regiongavleborg.se

070-280 48 45

Bo Svedberg

Ekonomi- och IT-direktör

bo.svedberg@
regiongavleborg.se

070-289 95 11

 

Markus Lindroos

tf HR-direktör

markus.lindroos@
regiongavleborg.se

070-376 72 96

Berit Pajala

Regiondirektörens sekreterare

berit.pajala@
regiongavleborg.se

070-591 08 45