Till startsidan

Suomen kielen hallintoalue
- Finskt förvaltningsområde

Region Gävleborg är ett finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att finsktalande medborgare har rätt att använda det finska språket i kontakt med regionen.

Finska är ett av de minoritetsspråk i Sverige som skyddas i lag. Att ingå i ett förvaltningsområde innebär bland annat att regionen ska kunna ge service till finsktalande medborgare på detta språk.

Kun otat yhteyttä seudun vaihteeseen, sinut yhdistetään suomenkieliselle henkilökunnalle.

Kielilaki antaa sinulle ruotsinsuomalaisena oikeuden käyttää äidinkieltäsi suomea kun olet yhteydessä Gävleborgin seutuun. Sinulla on oikeus saada tarvitsemasi informaatio suomenkielellä, oli sitten kysymyksessä se, että tarvitset apua ymmärtääksesi röntgenlähetettä koskevia sääntöjä tai se, kuinka haet jonkin kansankorkeakoulumme kurssille tai se, että sinun tarvitsee saada yhteys terveyskeskukseen.

Yhteystiedot

Jos haluat puhua suomea ollessasi yhteydessä Gävleborgin seudun kanssa niin soita numeroon
026-15 40 00

När du kontaktar regionens växel så kopplar de dig till finsktalande personal.

Språklagen ger dig som sverigefinne rätt att använda ditt modersmål finska i din kontakt med Region Gävleborg. Vare sig du behöver hjälp att förstå reglerna kring röntgenremisser, hur du söker en kurs på någon av våra folkhögskolor eller om du behöver kontakt med en hälsocentral har du rätt att få den informationen på finska.

Kontakt

Om du vill utnyttja möjligheten att prata finska i din kontakt med Region Gävleborg,
ring 026-15 40 00

Aktuellt - Lisää tiedotusta! Läs mer!

Suomi 100 vuotta
- juhlavuoden teema on ”Yhdessä”

Suomi on ollut itsenäinen valtio 100 vuotta, ja tästä syystä
Gävlen kunta yhdessä muun muassa Gävleborgin
seudun, Lääninhallituksen ja paikallisten yhdistysten
kanssa huomioivat juhlavuotta teemalla "Yhdessä".

Lue lisää


Vähemmistöryhmistä ruotsinkielellä - För de nationella minoriteterna

Gävleborgin seudun suomenkielisiä hoito-ohjeita - Information på finska hos 1177 Vårdguiden

Tukholman läänin Lääninhallituksen suomenkieliset kotisivut - Information på finska hos Länsstyrelsen Stockholm

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta - Sverigefinländarnas delegation

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto - Sverigefinska riksförbundet

Dela denna sida


Publicerad 2012-09-12
Uppdaterad 2017-04-13
Publicerat av webbredaktionen