Signature:6ed327397c4a1b61056df8c8ab72f479fe46a14c7826178d313832ca1c8217f4

Regional biblioteksverksamhet

Alla invånare ska ha jämlik tillgång till litteratur, information och biblioteksservice.

Kultur Gävleborgs regionala biblioteksverksamhet ska stärka biblioteksutvecklingen i alla kommuner i Gävleborgs län.