Nu HBTQ-certifieras Kulturutveckling

Sedan januari 2016 pågår arbetet med att HBTQ-certifiera Kulturutvecklings verksamhet. Målet är att alla individer och invånare ska kunna känna sig trygga, sedda och hörda i sin kontakt med oss, vilket även är en viktig del i vårt värdegrundsarbete.

Varje dag söker sig människor till Region Gävleborgs verksamheter för att få hjälp och ta del av den kunskap och service som erbjuds. Vi på Kulturutveckling vill försäkra oss om att vi bemöter människor likvärdigt och med respekt, oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller könsuttryck.

För att ta nästa steg i arbetet mot ökad mångfald och ett mer inkluderande arbetssätt genomgår vi nu en HBTQ-certifiering. Kulturutveckling är först ut bland Region Gävleborgs verksamheter då vi inledde certifieringsarbetet i januari 2016.

Att inrymma HBTQ-perspektivet är ett viktigt led i vår likabehandlingsplan, en plan som ständigt behöver uppdateras för att vi ska kunna hålla oss á jour med viktiga samhällsfrågor och den övergripande utveckling som sker.

Läs mer om Region Gävleborgs HBTQ-certifiering här!