Hemslöjd

Region Gävleborg bedriver genom hemslöjdskonsulenten, en verksamhet som syftar till att bevara slöjdens traditioner, bidra till slöjdens utveckling, stärka slöjden som näringsgren och sätta in den i en samtida kontext.

Det görs genom att initiera och samordna insatser, gärna i samarbete med hemslöjdsrörelsen, andra föreningar, studieförbund, slöjdföretagare och skolor eller medverka i projekt tillsammans med kollegor i grannlänen eller på riksplanet. Slöjden är en del av de immateriella kulturarven och vill värna om eget skapande, en hållbar utveckling samt utgöra en brygga över språk- och kulturgränser.

Vill du ta del av vad som händer inom hemslöjdsområdet i länet? Slöjdarregistret utgör underlaget för utskick, och för att vara med i det behövs ett ifyllt underlag från dig.

Slöjdregistret