Till startsidan

Kulturfrukost

Kulturfrukosten är en mötesplats för verksamma inom kultursektorn i Gävleborg.

Konceptet innebär att vi på ett enkelt sätt tar del av intressanta föredragshållare, diskuterar och möts kring aktuella frågor.

Kulturfrukostarna arrangeras av Högskolan i Gävle, Gävle kommun, Region Gävleborg och Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Om du arbetar inom kultursektorn och vill få inbjudan till kulturfrukostarna vänligen skicka en e-post till kulturfrukost@gavle.se 

Ta del av kulturfrukost i efterhand 

Kulturfrukost 2016-05-11, LISA BJURWALD

LISA BJURWALD är prisbelönt journalist och författare till tre reportageböcker om extremhögern. I höst gör hon sin skönlitterära debut med en verklighetsbaserad thriller. Hon sitter i styrelsen till stiftelsen Teskedsorden, en ledande kraft i arbetet för att förebygga intolerans bland unga

Kulturfrukost 2016-03-09 Samhällstrender och kulturvanor

Samhällstrender och kulturvanor-KLARA TOMSON, utredare, Myndigheten för kulturanalys ger en presentation av rapporten Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys. I rapporten utforskas fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanorna och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre. Omvärldsanalysen har ett särskilt fokus på unga och äldre.

Kulturfrukost 2016-02-03 Offentliga rums betydelse

JENNY GUSTAFSSON, sociolog, Örebro universitet,studerar offentliga rums betydelse för städer, samhälleoch individer. Forskningsintresset riktas främstmot att belysa processer av exkludering och inkludering irelation till offentliga rum. Centrala frågor rör spänningarmellan sociala värden, som till exempel mångfaldoch gemenskap, och hur allmänheten och socialarelationer representeras i offentliga rum.Jenny har varit verksam inom forskningsmiljön Centrumför urbana och regionala studier (Cures), Örebrouniversitet, och undervisat i urbansociologi.

Kulturfrukost 2015-12-09

Fereshteh Ahmadi Attityder till mångfald och invandring Presentation av mångfaldsbarometern 2015 – tio år av attitydmätningar i Sverige Den 9 dec släpps den årliga studien mångfaldsbarometern som kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Mångfaldsbarometern har funnits sedan 2005 och skapades vid Uppsala universitet. De senaste två åren har Högskolan i Gävle ansvarat för undersökningen, under ledning av sociologiprofessor Fereshteh Ahmadi. Hon ger oss nu en rapport från den helt färska rapporten. Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi vid Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hon är huvudledare i projektet Mångfaldsbarometern. Ahmadi forskar för närvarande om hälsa, coping och kultur. Hon är ansvarig för en internationell studie om religiös och andlig coping.

Kulturfrukost 2015-10-07

Möt den nya konstnärliga ledningen tillsammans med teaterchefen Marcus Hellsten

Kulturfrukost 2015-09-09

I mars i år kom det slutgiltiga beslutet att Gävle blir fristad för en förföljd konstnär. Ett första steg i stadens fristadsarbete är att bli medlem i organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) och i samband med kulturfrukosten kommer medlemshandlingarna att undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik tillsammans med HELGE LUNDE, ordförande ICORN. Lunde kommer att berätta om vad fristadsarbetet innebär internationellt samt vilken roll ICORN har. Gäster är också ÅSA STEINSVIK, fristadskoordinator Stockholm (fristad sedan 1998) samt journalisten och curatorn ASHRAF ATRAQCHI som är ny fristadsförfattare i Stockholm. Ashraf Atraqchi kommer från Mosul i Irak, där han bloggat och skrivit artiklar om stadens kulturskatter som förstörts av extremister. Hans arbete, som bland annat uppmärksammats i irakisk tv, ledde till att han blev utsatt för hot och mordförsök.

Kulturfrukost 2015-05-06. Författaren Anna Jörgensdotter

Författaren Anna Jörgensdotter besöker oss för att berätta om sitt författarskap och om sin nya roman ”Drömmen om Ester” som ges ut i maj.

Kulturfrukost 2015-04-01. Vi kommer aldrig att hitta svenskarnas ursprungsområde.

ANDERS GÖTHERSTÖRM är docent i evolutionär genetik, och verksam vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Anders har stor erfarenhet av arkeogenetik, och leder för närvarande Atlas-projektet, som syftar till att kartlägga den demografiska historien i vår del av världen genom den genetik han hittar i förhistoriska lämningar.

Kulturfrukost 2015-03-04. "Faust" JAN MARK, dramaturg

Fragment av en tragedi JAN MARK, dramaturg, berättar om arbetet med bearbetningen av Goethes Faust. Om vad som strukits, förändrats, behållits, om svårigheter, utmaningar och det roliga med att ta sig an och omvandla kanske ett av världshistoriens största litterära verk.

Kulturfrukost 2015-02-04, Clara Åhlvik

Ond design CLARA ÅHLVIK Museer visar ofta designade föremål som ”goda” och ”fina”. Men alla föremål kan brukas och missbrukas, vissa kan döda och lemlästa, andra har tillverkats under omänskliga förhållanden eller gett upphov till resursslöseri och miljöförstöring. CLARA ÅHLVIK, utställningsproducent berättar om processen bakom den framgångsrika och omdebatterade utställningen Ond design, som visades på Röhsska museet i Göteborg häromåret.

Kulturfrukost 2014-12-03, JONAS MOSSKIN

JONAS MOSSKIN, leg psykolog, organisationskonsult på Organisationspsykologerna. Driver sedan 2007 samtalskoncepten Psykologer tittar på film och Psykologer läser böcker bland annat.

Kulturfrukost 2014-11-05

ANNIKA ERIXÅN konstnär och bildterapeut, berättar om bildterapi och lekpedagogik/terapi. Hur går det till och vad är det bra för? BILD OCH LEK är en grundläggande del av alla kulturer och har varit så i alla tider, över hela världen. Bild och lek fyller olika funktioner: • det får oss att må bra och ger upplevelser • det ”vidareberättar”, och det befäster vårt språk och vår kultur • det lugnar, tröstar, reparerar och helar • det involverar och tränar förmåga till rörelse, balans, koordination, känsel, hörsel, syn och empati.

Konsten att delta –vägar in i svenskt kulturliv, 2014-10-01

Sahar Burhan, konstnär och satirtecknare och Ola Öhlin, konstnär och projektledare berättar om erfarenheter från arbetet med att skapa mötesplatser mellan svenska och hitflyttade konstnärer och kulturarbetare, arbetsförmedlingen och kulturbyråkrater.

Kulturfrukost, 2014-09-03

Deltagare; Marit Bergman, artist och mentor Systrarna Gävleborg, Emma Stonegård, deltagare Systrarna Gävleborg Fas 1, Thelma Åberg deltagare Systrarna Gävleborg Fas 2, Neta Norén producent på Kulturutveckling och initiativtagare till Systrarna Gävleborg, Anna Lindqvist, utvecklingsstrateg Landstinget Gävleborg

Kulturfrukost 2014-05-07

Pengar, konst och politik. David Karlsson

Kultur som resurs för samhällsutvecklingen

2014-04-02 Eva-Lisa Krabbe

Kulturfrukost- 2014-03-05. Kulturpolitik och samverkan, Kerstin Brunnberg

Kulturpolitik och samverkan

Kulturfrukost Silvanum, Mikael Wahldén 2014-02-05

HANDISAM

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum -Jörgen Svensson

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum

Kulturfrukost 2013-11-05 Silvanum, Freluga Trädgårdsscen.

Freluga Trädgårdsscen Ett sommarparadis och en affärsidé Freluga Trädgårdsscens affärsidé var enkel. ”Sveriges bästa artister skall spela hemma i vår trädgård”. Idag är Freluga Trädgårdsscen, som drivs av syskonen Petra, Linda och Jacob, en av Sveriges mest populära scener. Sveriges bästa artister inte bara spelar där, utan talar sig också varma om såväl spelplatsen som det goda värdskapet som genomsyrar hela verksamheten.

Kulturfrukost 2013-10-02, Pelle Snickars.

Kulturfrukost, Silvanum. Pelle Snickars

Kulturfrukost 2013-09-04, Crowd funding, Max Valentin, Fabel.

Silvanum

Kulturfrukost 2016-05-11, LISA BJURWALD

LISA BJURWALD är prisbelönt journalist och författare till tre reportageböcker om extremhögern. I höst gör hon sin skönlitterära debut med en verklighetsbaserad thriller. Hon sitter i styrelsen till stiftelsen Teskedsorden, en ledande kraft i arbetet för att förebygga intolerans bland unga

Kulturfrukost 2016-03-09 Samhällstrender och kulturvanor

Samhällstrender och kulturvanor-KLARA TOMSON, utredare, Myndigheten för kulturanalys ger en presentation av rapporten Samhällstrender och kulturvanor: en omvärldsanalys. I rapporten utforskas fem utvecklingstendenser i dagens samhälle som kan få konsekvenser för kulturvanorna och kulturpolitiken på 5-10 års sikt eller längre. Omvärldsanalysen har ett särskilt fokus på unga och äldre.

Kulturfrukost 2016-02-03 Offentliga rums betydelse

JENNY GUSTAFSSON, sociolog, Örebro universitet,studerar offentliga rums betydelse för städer, samhälleoch individer. Forskningsintresset riktas främstmot att belysa processer av exkludering och inkludering irelation till offentliga rum. Centrala frågor rör spänningarmellan sociala värden, som till exempel mångfaldoch gemenskap, och hur allmänheten och socialarelationer representeras i offentliga rum.Jenny har varit verksam inom forskningsmiljön Centrumför urbana och regionala studier (Cures), Örebrouniversitet, och undervisat i urbansociologi.

Kulturfrukost 2015-12-09

Fereshteh Ahmadi Attityder till mångfald och invandring Presentation av mångfaldsbarometern 2015 – tio år av attitydmätningar i Sverige Den 9 dec släpps den årliga studien mångfaldsbarometern som kartlägger attityderna till etnisk mångfald bland befolkningen i Sverige. Mångfaldsbarometern har funnits sedan 2005 och skapades vid Uppsala universitet. De senaste två åren har Högskolan i Gävle ansvarat för undersökningen, under ledning av sociologiprofessor Fereshteh Ahmadi. Hon ger oss nu en rapport från den helt färska rapporten. Fereshteh Ahmadi är professor i sociologi vid Akademin för hälsa och arbetsliv, avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle. Hon är huvudledare i projektet Mångfaldsbarometern. Ahmadi forskar för närvarande om hälsa, coping och kultur. Hon är ansvarig för en internationell studie om religiös och andlig coping.

Kulturfrukost 2015-10-07

Möt den nya konstnärliga ledningen tillsammans med teaterchefen Marcus Hellsten

Kulturfrukost 2015-09-09

I mars i år kom det slutgiltiga beslutet att Gävle blir fristad för en förföljd konstnär. Ett första steg i stadens fristadsarbete är att bli medlem i organisationen International Cities of Refuge Network (ICORN) och i samband med kulturfrukosten kommer medlemshandlingarna att undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Jörgen Edsvik tillsammans med HELGE LUNDE, ordförande ICORN. Lunde kommer att berätta om vad fristadsarbetet innebär internationellt samt vilken roll ICORN har. Gäster är också ÅSA STEINSVIK, fristadskoordinator Stockholm (fristad sedan 1998) samt journalisten och curatorn ASHRAF ATRAQCHI som är ny fristadsförfattare i Stockholm. Ashraf Atraqchi kommer från Mosul i Irak, där han bloggat och skrivit artiklar om stadens kulturskatter som förstörts av extremister. Hans arbete, som bland annat uppmärksammats i irakisk tv, ledde till att han blev utsatt för hot och mordförsök.

Kulturfrukost 2015-05-06. Författaren Anna Jörgensdotter

Författaren Anna Jörgensdotter besöker oss för att berätta om sitt författarskap och om sin nya roman ”Drömmen om Ester” som ges ut i maj.

Kulturfrukost 2015-04-01. Vi kommer aldrig att hitta svenskarnas ursprungsområde.

ANDERS GÖTHERSTÖRM är docent i evolutionär genetik, och verksam vid Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms Universitet. Anders har stor erfarenhet av arkeogenetik, och leder för närvarande Atlas-projektet, som syftar till att kartlägga den demografiska historien i vår del av världen genom den genetik han hittar i förhistoriska lämningar.

Kulturfrukost 2015-03-04. "Faust" JAN MARK, dramaturg

Fragment av en tragedi JAN MARK, dramaturg, berättar om arbetet med bearbetningen av Goethes Faust. Om vad som strukits, förändrats, behållits, om svårigheter, utmaningar och det roliga med att ta sig an och omvandla kanske ett av världshistoriens största litterära verk.

Kulturfrukost 2015-02-04, Clara Åhlvik

Ond design CLARA ÅHLVIK Museer visar ofta designade föremål som ”goda” och ”fina”. Men alla föremål kan brukas och missbrukas, vissa kan döda och lemlästa, andra har tillverkats under omänskliga förhållanden eller gett upphov till resursslöseri och miljöförstöring. CLARA ÅHLVIK, utställningsproducent berättar om processen bakom den framgångsrika och omdebatterade utställningen Ond design, som visades på Röhsska museet i Göteborg häromåret.

Kulturfrukost 2014-12-03, JONAS MOSSKIN

JONAS MOSSKIN, leg psykolog, organisationskonsult på Organisationspsykologerna. Driver sedan 2007 samtalskoncepten Psykologer tittar på film och Psykologer läser böcker bland annat.

Kulturfrukost 2014-11-05

ANNIKA ERIXÅN konstnär och bildterapeut, berättar om bildterapi och lekpedagogik/terapi. Hur går det till och vad är det bra för? BILD OCH LEK är en grundläggande del av alla kulturer och har varit så i alla tider, över hela världen. Bild och lek fyller olika funktioner: • det får oss att må bra och ger upplevelser • det ”vidareberättar”, och det befäster vårt språk och vår kultur • det lugnar, tröstar, reparerar och helar • det involverar och tränar förmåga till rörelse, balans, koordination, känsel, hörsel, syn och empati.

Konsten att delta –vägar in i svenskt kulturliv, 2014-10-01

Sahar Burhan, konstnär och satirtecknare och Ola Öhlin, konstnär och projektledare berättar om erfarenheter från arbetet med att skapa mötesplatser mellan svenska och hitflyttade konstnärer och kulturarbetare, arbetsförmedlingen och kulturbyråkrater.

Kulturfrukost, 2014-09-03

Deltagare; Marit Bergman, artist och mentor Systrarna Gävleborg, Emma Stonegård, deltagare Systrarna Gävleborg Fas 1, Thelma Åberg deltagare Systrarna Gävleborg Fas 2, Neta Norén producent på Kulturutveckling och initiativtagare till Systrarna Gävleborg, Anna Lindqvist, utvecklingsstrateg Landstinget Gävleborg

Kulturfrukost 2014-05-07

Pengar, konst och politik. David Karlsson

Kultur som resurs för samhällsutvecklingen

2014-04-02 Eva-Lisa Krabbe

Kulturfrukost- 2014-03-05. Kulturpolitik och samverkan, Kerstin Brunnberg

Kulturpolitik och samverkan

Kulturfrukost Silvanum, Mikael Wahldén 2014-02-05

HANDISAM

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum -Jörgen Svensson

Kulturfrukost 2013-12-04 Silvanum

Kulturfrukost 2013-11-05 Silvanum, Freluga Trädgårdsscen.

Freluga Trädgårdsscen Ett sommarparadis och en affärsidé Freluga Trädgårdsscens affärsidé var enkel. ”Sveriges bästa artister skall spela hemma i vår trädgård”. Idag är Freluga Trädgårdsscen, som drivs av syskonen Petra, Linda och Jacob, en av Sveriges mest populära scener. Sveriges bästa artister inte bara spelar där, utan talar sig också varma om såväl spelplatsen som det goda värdskapet som genomsyrar hela verksamheten.

Kulturfrukost 2013-10-02, Pelle Snickars.

Kulturfrukost, Silvanum. Pelle Snickars

Kulturfrukost 2013-09-04, Crowd funding, Max Valentin, Fabel.

Silvanum

Publicerad 2013-09-16
Uppdaterad 2016-01-25
Publicerat av webbredaktionen