Till startsidan

Kulturstipendier och kulturpris

Region Gävleborg delar år 2016 ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

Kulturstipendier och kulturpris delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län, eller som genom sin verksamhet eller sin person har anknytning till länet.

Kulturstipendium

Den disponibla stipendiesumman uppdelas på några större stipendier som har formen av arbetsstipendium. Meningen med stipendierna är att ge utövare inom kulturområdet möjligheter att förverkliga projekt som är konstnärligt spännande och förnyande men kommersiellt osäkra.

Kulturpris

Kulturpris delas ut till två personer. Priset som består av ett konstföremål delas ut för att hedra en för Gävleborgs län värdefull kulturgärning.

Ansökan om stipendium och förslag på kulturpristagare ska vara Region Gävleborg tillhanda senast den 7 mars 2016 på blankett som hämtas här:

Ansökan om kulturstipendium 2016

Förslag till kulturpristagare 2016

Ansökningar skickas till: Region Gävleborg, Kulturutveckling, 801 88 Gävle.

Frågor besvaras av Jörgen Dahl, 026-15 59 86, 070-201 85 16 jorgen.dahl@regiongavleborg.se.

Dela denna sida


Publicerad 2010-05-11
Uppdaterad 2015-12-16
Publicerat av webbredaktionen