Till startsidan

Instruktionsfilmer

Filmerna visar hur vi arbetar i våra vårdsystem. Filmerna är uppdelade i olika avsnitt så att du lätt kan hitta den funktion du behöver lära dig.

Intygsmodulen

Intygsmodulen - Elektroniska läkarintyg (30 min)

Lifecare

Lifecare - samordnad vårdplanering - En beskrivning av flödet när det gäller samordnad vårdplanering. 7 min

(Lifecare hette tidigare Meddix)

MedSpeech

MedSpeech - För dig som dikterar (18 minuter)
MedSpeech - För dig som lyssnar (4 minuter)

Melior

Introduktion - Allmän information, inlogg, journalens uppbyggnad. (6 minuter)

Skapa journal - Skapa vårdkontakt, information du behöver föra över, e-recept. (3 minuter)

Flytt av patient - Inom samma verksamhetsområde, mellan verksamhetsområden, mellan regionen och privat vårdgivare (Aleris). (2 minuter)

Grund + Läkemedel - (längd anges vid varje avsnitt)

Picsara

Picsara - Granska bilder (35 minuter)

PMO

Introduktion för läkare 1 – Logga in, översikt, tidboken. (13 min)

Introduktion för läkare 2  – Journalen, löpande journal, skriva anteckning. (21 min)

Introduktion för läkare 3  – Diagnosregistrera, läkarintyg. (14 min)

Introduktion för läkare 4  – Läkemedelsöversikten, ordinera läkemedel, förändra ordination. (25 min)

Introduktion för läkare 5  – Labbeställning, labbevakning, tidsserie. (16 min)

Introduktion för läkare 6  – Dokument, varning-obs-gul lapp, mätvärde, symboler, internpost, signering. (28 min)

PMO - 1. Introduktion (5 minuter)
PMO - 2. Mitt arbete - översikt (5 minuter)
PMO - 3. Generella modulfunktioner (6 minuter) 
PMO - 4. Öppna journal (8 minuter) 
PMO - 5. Journaloversikt (3 minuter)
PMO - 6. Löpande journal (7 minuter)
PMO - 7. Registrera patientdata (4 minuter)
PMO - 8 Skriva anteckning (7 minuter)
PMO - 9. Varning, Observandum, Gul lapp (8 minuter)
PMO - 10. Mätvärde (7 minuter)
PMO - 11. Checklista (7 minuter)
PMO - 12. Symboler (4 minuter)
PMO - 13.1 Tidboken (5 minuter) 
PMO - 13.2 Skapa tidboksvy (4 minuter)
PMO - 13.3 Söka lediga tider (2 minuter)
PMO - 13.4 Boka patient (7 minuter)
PMO - 13.5 Upprepa bokning (2 minuter)
PMO - 13.6 Boka fler patienter (1 minut)
PMO - 13.7 Boka fler resurser (1 minut)
PMO - 13.8 Ändra, avboka (2 minuter)
PMO - 13.9 Tidboksmeddelande (1 minut)
PMO - 13.10 Grupper (8 minut)
PMO - 13.11 Tidboksmallar (6 minut)
PMO - 14.1 Kassan (15 minuter) 
PMO - 14.2 Receptionsvyn (7 minuter)
PMO - 15. Väntelistan (12 minuter)
PMO - 16.1 Läkemedelsöversikten (6 minuter)
PMO -  16.2 Ordinera läkemedel (15 minuter)
PMO -  16.3 Förändra ordination (6 minuter)
PMO -  16.4 Receptmallar (4 minuter)
PMO - 17. Diagnosregistrering (5 minuter)
PMO - 18. Läkarintyg (8 minuter)
PMO - 19. Dokument (8 minuter)
PMO - 20. Labbeställning (7 minuter)
PMO - 21. Labbevakning (2 minuter)
PMO - 22. Tidsserie (6 minuter)
PMO - 23. Signering (3 minuter)
PMO - 24. Internpost (6 minuter)
PMO - 25. Vaccination (2 minuter)
PMO - 26.1. Barnhälsovård (11 minuter)
PMO - 26.2 Byta BVC, utskrivning (5 minuter)

Svarsdatabasen

Läsa resultat - Lär dig ta del av patienten resultat från olika lab inom Region Gävleborg (6 min)

Beställa - Lär dig beställa analyser och undersökningar i Svarsdatabasen (9 min)

Signera - Lär dig hur du signerar resultat i Svarsdatabasen (10 min)

Provtagning - Lär dig hur du använder Svarsdatabasen vid provtagning (4 min)

Dela denna sida


Publicerad 2011-02-22
Uppdaterad 2017-06-09
Publicerat av webbredaktionen