Till startsidan

Hudiksvall

Vi erbjuder

 • Introduktion samt primärvårdsstart
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • AT-utbildningsdagar
 • Introduktionsvecka på ÖNH, ögon, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen
 • Schemalagd AT-undervisning
 • Utbildningskonto på 9000 kr under AT-tiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsutbildning
 • Deltagande i AT-stämman
 • ATLS-utbildning
 • AMLS-utbildning
 • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • internmedicin/kardiologi
 • kirurgi
 • ortopedi
 • radiologi
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Stor delaktighet och påverkansmöjlighet finns bland annat genom utbildningsutskottet för AT som AT-läkarna själva driver. Sedan januari 2011 finns AT-centrum i Hudiksvall. AT-centrum är AT-läkarnas lokal för samvaro, undervisning, studier och arbete.

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader. Möjlighet finns till placering inom barnmedicin eller infektion under medicinblocket samt gynekologi alt ÖNH eller förlängd ortopedi/anestesi under kirurgblocket.

Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med en gemensam introduktionsvecka samt fyra veckors placering inom primärvård. Sedan ytterligare gemensam introduktion samt ATLS-utbildning för dem som börjar med kirurgblocket och AMLS-utbildning för dem som börjar med medicinblocket. Ett halvår senare genomförs den utbildning (AMLS alt ATLS) som man inte hade i AT-starten.

I samband med starten av den avslutande primärvårdsplaceringen ingår introduktion innehållande undersökningsteknik inom ÖNH och ögon samt även auskultationsdagar på ÖNH, ögon, gyn och barn. 

Handledning

För varje huvudavsnitt utses en personlig handledare. Kontakt med huvudhandledare sker under den inledande primärvårdsplaceringen. För varje grupp AT-läkare som tillträder samtidigt utses en grupphandledare som träffar AT-gruppen regelbundet under AT-tiden. 

Utbildning

AT-undervisning inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, anestesi, psykiatri och röntgen är schemalagd på onsdagar 14.00-16.00 enligt ett rullande schema under terminstid. Primärvården har egna utbildningsdagar för AT-läkare, en föreläsningsserie företrädesvis i början av placeringen.

Dessutom har vi ett utbildningsprogram där framför allt specialiteter som normalt inte ingår i AT medverkar. Denna utbildning är upplagd som heldagar, cirka två gånger/termin, under hela AT-blocket.

Se exempel på utbildningsdag

Vi erbjuder även ledarskapsutbildning samt utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvård

Primärvårdsplacering inom länet med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Utplacering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer. 

Jour

Som AT-läkare i Hudiksvall får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du ingår i den ordinarie jourbemanningen under medicin-, kirurg-, ortoped- samt psykiatriplaceringen.

Möljen, Hudiksvall

Hudiksvall

Det är enkelt att bo, arbeta och leva i Hudiksvall. Glada Hudik är en aktiv kuststad med goda kommunikationer, två timmar med tåg till Arlanda.

Naturen finns runt knuten, båthamn mitt i staden, fin skärgård och vackert kulturlandskap. 

 

 

 

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
AT-chef
0650-924 88
Kontakta Ulrika Björs 

Karin Sköldefors
AT-studierektor slutenvård
0650-920 00
Kontakta Karin Sköldefors 
Lisa Månsson Rydén
AT-studierektor primärvården Hälsingland
0651-170 01
Kontakta Lisa Månsson Rydén 

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
Kontakta Susann Eriksson 

Björn Österberg
SYLF-representant
0650-920 00
Kontakta Björn Österberg 

  

Intervjudagar och AT-start

Intervjuer för AT-blocken genomförs under tiden 14 – 17 mars 2016.
Tillträde för AT-blocken är den 29 augusti 2016.

Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2016 till

Hudiksvalls sjukhus
Ulrika Björs, budstation 756
824 81  Hudiksvall

Vi vill att din ansökan innehåller meritförteckning, personligt brev och referenser.

Ange i din ansökan om du är intresserad av medicinplacering i Bollnäs.

 

Dela denna sida


Publicerad 2010-06-08
Uppdaterad 2016-05-10
Publicerat av webbredaktionen