Till startsidan

Hudiksvall

Vi erbjuder

 • Introduktion samt primärvårdsstart
 • Huvudhandledare
 • Personlig handledare på varje huvudavsnitt
 • Grupphandledning
 • AT-utbildningsdagar
 • Introduktionsvecka på ÖNH, ögon, gyn och barn inför primärvårdsplaceringen
 • Schemalagd AT-undervisning
 • Utbildningskonto på 12 500 kr under AT-tiden
 • Utbildning i försäkringsmedicin
 • Ledarskapsutbildning
 • Deltagande i AT-stämman
 • ATLS-utbildning
 • AMLS-utbildning
 • Möjlighet till utlandspraktik upp till två veckor med bibehållen lön

Hudiksvalls sjukhus är ett av två akutsjukhus i Gävleborgs län och har ett upptagningsområde på cirka 100 000 invånare.

Vid sjukhuset bedrivs verksamhet inom dessa specialiteter

 • anestesi
 • barn- och ungdomsmedicin
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • gynekologi och obstetrik
 • internmedicin/kardiologi
 • kirurgi
 • ortopedi
 • radiologi
 • vuxenpsykiatri
 • ögon
 • öron-näsa-hals

Vi arbetar aktivt för en bra utbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat. Stor delaktighet och påverkansmöjlighet finns bland annat genom utbildningsutskottet för AT som AT-läkarna själva driver. Sedan januari 2011 finns AT-centrum i Hudiksvall. AT-centrum är AT-läkarnas lokal för samvaro, undervisning, studier och arbete.

AT-block

Våra AT-block omfattar 21 månader. Möjlighet finns till placering inom barnmedicin eller infektion under medicinblocket samt gynekologi alt ÖNH eller förlängd ortopedi/anestesi under kirurgblocket.

Blocken startar med fyra veckors placering inom primärvård. 

Introduktion

Tjänstgöringen inleds med gemensam introduktion samt fyra veckors placering inom primärvården. ATLS-utbildning samt AMLS-utbildning ingår, varav den ena under introduktionen och den andra vid nästa AT-start beroende på första slutenvårdsblock.

I samband med starten av den avslutande primärvårdsplaceringen (fem månader) ingår introduktion innehållande undersökningsteknik inom ÖNH och ögon samt auskultationsdagar på ÖNH, ögon, gyn och barn.

Handledning

Vid den första placeringen i primärvården utses en huvudhandledare och en handledningsplan för AT-tiden upprättas. En personlig handledare finns även för respektive huvudavsnitt (medicin, kirurgi, psykiatri).

För varje grupp AT-läkare som tillträder samtidigt utses dessutom en grupphandledare inom primärvården som träffar AT-gruppen regelbundet under AT-tiden.

Utbildning

Schemalagd AT-undervisning inom slutenvården på onsdagar kl 14-16 enligt ett rullande schema under terminstid. 

Inom primärvården är utbildningen upplagd som en föreläsningsserie (heldagar) företrädesvis i början av den avslutande placeringen.

AT-utbildningsdagar, med övergripande ämnen och specialiteter som normalt inte ingår i AT, ca två gånger per termin för alla AT-läkare oavsett placering.

Se exempel på utbildningsdag

Dessutom ingår ledarskapsseminarium (2 dagars internat) samt utbildning i försäkringsmedicin.

Primärvård

Primärvårdsplacering inom länet med placeringar i såväl glesbygd som tätort. Placering sker av studierektor inom primärvården utifrån primärvårdens riktlinjer.

Jour

Som AT-läkare i Hudiksvall får du möjlighet till ett självständigt arbete med gott stöd av dina äldre kollegor. Du ingår i den ordinarie jourbemanningen under medicin-, kirurg-, ortoped- samt psykiatriplaceringen.

Möljen, Hudiksvall

Hudiksvall

Det är enkelt att bo, arbeta och leva i Hudiksvall. Glada Hudik är en aktiv kuststad med goda kommunikationer, två timmar med tåg till Arlanda.

Naturen finns runt knuten, båthamn mitt i staden, fin skärgård och vackert kulturlandskap.

 

 

Intervjudagar och AT-start

Anställningsintervjuer genomförs under tiden 10-13 oktober 2016.

Tillträde för AT-blocken är den 13 februari 2017 (vecka 7).

Välkommen med din ansökan senast den 5 oktober 2016 till:

Hudiksvalls sjukhus
Ulrika Björs, budstation 756
824 81  Hudiksvall

Vi vill att din ansökan innehåller meritförteckning, personligt brev och referenser.

Ange i din ansökan om du är intresserad av medicinplacering i Bollnäs. 

Kontakta oss så får du veta mer

Ulrika Björs
AT-chef
0650-924 88
Kontakta Ulrika Björs 

Karin Sköldefors
AT-studierektor slutenvård
0650-920 00
Kontakta Karin Sköldefors 
Lisa Månsson Rydén
AT-studierektor primärvården Hälsingland
0651-170 01
Kontakta Lisa Månsson Rydén 

Susann Eriksson
AT/ST-samordnare, Hudiksvall
0650-924 90
Kontakta Susann Eriksson 

Björn Österberg
SYLF-representant
0650-920 00
Kontakta Björn Österberg 

 

Dela denna sida


Publicerad 2010-06-08
Uppdaterad 2016-08-23
Publicerat av webbredaktionen