Vi ♥ olika under Pride 2017

Genom att delta i Gävleborgs Pridefestivaler tar vi ställning för likabehandling och mänskliga rättigheter och visar vårt stöd för frågor som rör mångfald och inkludering.

- ”Vi ♥ olika” är Region Gävleborgs slogan under Pridefestivalerna; med kampanjen vill vi visa att vi är övertygade om att en kultur där alla får bidra med sina olikheter gör att vi tar vara på mångfalden. Vilket i sin tur bidrar till ett mer inkluderande och öppet klimat, säger HR-direktör Karin Rystedt.


Bollnäs Pride
När: 15-21 maj.
Vi deltog: I paraden 20 maj.
Läs mer om Bollnäs Pride
Söderhamn Pride
När: 29 maj - 4 juni.
Vi deltog: I parad och i vårt rosa tält 3 juni.
Läs mer om Söderhamn Pride
Pride Hudik
När: 8 juli
Vi deltog: I paraden 8 juli.
Läs mer om Pride Hudik
Gävle Pride
När: 17-20 augusti
Vi deltar: I parad och i vårt rosa tält 19 augusti.
Läs mer om Gävle Pride
Edsbyn Pride
När: 18 augusti
Vi deltar: I paraden 18 augusti.
Läs mer om Edsbyn Pride


Våra olikheter berikar, inspirerar och gör oss unika

Under 2016 genomförde våra ungdomsmottagningar, samt avdelningarna Kulturutveckling och Folkhälsa och hållbarhet ett systematiskt likabehandlingsarbete i form av att HBTQ-certifiera sina verksamheter tillsammans med RFSL. Arbetet har fortgått och under 2017 HBTQ-certifieras vår koncernstab tillsammans med flertalet nya verksamheter.

 - HBTQ-certifieringar är en form av kvalitetssäkring för våra verksamheter. Vi har i nuläget 36 planerade åtgärder för att främja mångfald och likabehandling inom Region Gävleborg. Nu gäller det att vi konkretiserar dem, liksom vi gjort med en av åtgärderna; nämligen att inkludera frågor om jämlik behandling i medarbetarenkäten, tillägger Karin Rystedt, HR-direktör.

- HBTQ-utbildningstillfällena är väldigt bra. De gör att vi blir mer nyanserade och får en större medvetenhet kring HBTQ-frågor, utbildningstillfällena bidrar också till att vi börjar tänka mer mångfaldsrikt i våra rekryteringar. Vi behöver olika personligheter, kompetenser och individer som gör att vi får en bredd. En variation av människor gör att vi tillsammans ständigt utvecklas och tänker nytt, säger Bo Svedberg, ekonomidirektör och ytterst ansvarig för ekonomifunktionen.

Läs mer om vårt HBTQ-certifieringsarbete


En del av vårt värdegrundsarbete

Varje dag söker sig människor till Region Gävleborgs verksamheter för att få hjälp och ta del av den kunskap och service som erbjuds. Vi vill försäkra oss om att vi alltid bemöter människor likvärdigt och med respekt.

Arbetet för likabehandling är en del av vårt värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja mångfald och säkerställa allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Mer om vårt likabehandlingsarbete och vår fastställda likabehandlingspolicy