Till startsidan

Akut hjälp

Mår du dåligt? Här finns telefonnummer som du kan ringa om du behöver akut hjälp.
Vänd dig hit när det är akut

1177 vårdguiden - logga
1177 Vårdguiden ger fakta och råd om sjukdomar både via webb och telefon. Ring 1177 eller gå till www.1177.se

Umo_kampanj
UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. 
www.umo.se

Våga berätta

Våga berätta

På sidan Våga berätta får du som är barn veta mer om hur du kan får hjälp att må bättre. 

Patient- och närståendeföreningar
I en patient- och närståendeförening kan du få råd och stöd från andra med liknande erfarenheter. 
Patient- och närståendeföreningar - information på 1177 Vårdguiden.

Att vara närstående
Du som är närstående kan också behöva stöd. Mer information finns på 1177 Vårdguiden.
Närstående till barn med psykisk ohälsa 
Föräldraskap och psykisk ohälsa 
När en vuxen i familjen inte mår bra

Vård och stöd för barn och unga som mår dåligt

Det är inget ovanligt att någon gång i livet må dåligt. Det kan vara små eller stora händelser som gör att du kan börja må dåligt. 

Ibland kan det räcka med en kommentar från någon nära eller att du själv börjar oroa dig för olika saker. Vissa gånger kanske det räcker med stöd från dina vänner eller din familj, andra gånger räcker inte det. Det finns hjälp att få.

1177 Vårdguidens webbplats kan du hitta mer information om psykisk hälsa. 

Nedan finns en lista med olika anledningar till att du som ung kan må dåligt. Om du vill läsa mer om de olika anledningarna kan du klicka på respektive ord. Där hittar du utförlig information om olika problem och symtom. Du hittar även information om hur du kan få stöd, skydd eller behandling. 

Det som är gemensamt för dem är att:

  • Alla kan ge vägledning om var och hur du kan få bäst hjälp. 
  • Personalen är vana att möta unga människor.
  • Alla har tystnadsplikt.
  • Alla har riktlinjer att förhålla sig till som skyddar dig som behöver hjälp, såväl fysiskt, psykiskt som integritetsmässigt. 

Olika anledningar till att barn och unga mår dåligt:

Dela denna sida

Akut hjälp

Mår du dåligt? Här finns telefonnummer som du kan ringa om du behöver akut hjälp.
Vänd dig hit när det är akut

1177 vårdguiden - logga
1177 Vårdguiden ger fakta och råd om sjukdomar både via webb och telefon. Ring 1177 eller gå till www.1177.se

Umo_kampanj
UMO är ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. 
www.umo.se

Våga berätta

Våga berätta

På sidan Våga berätta får du som är barn veta mer om hur du kan får hjälp att må bättre. 

Patient- och närståendeföreningar
I en patient- och närståendeförening kan du få råd och stöd från andra med liknande erfarenheter. 
Patient- och närståendeföreningar - information på 1177 Vårdguiden.

Att vara närstående
Du som är närstående kan också behöva stöd. Mer information finns på 1177 Vårdguiden.
Närstående till barn med psykisk ohälsa 
Föräldraskap och psykisk ohälsa 
När en vuxen i familjen inte mår bra


Publicerad 2013-05-28
Uppdaterad 2014-11-07
Publicerat av webbredaktionen