Skolråd

Västerbergs folkhögskola har ett skolråd som träffas några gånger per termin.
 
Skolrådet består studeranderepresentanter från varje kurs, rektor, studierektor och lärarrepresentant.

Skolrådets syfte är att våra studerande ska kunna lyfta och diskutera olika frågor och att få information från rektor.

Skolrådsrepresentanterna ska vara språkrör som fångar upp vad som tycks och tänks på respektive kurs gällande både stort och smått.