Föreläsning kring arbetsminne och språkstörning

Logoped Hanne Uddling kommer till Forsa folkhögskola för att hålla en föreläsning kring arbetsminne och språkstörning, förklara vad det är och kan innebära i en skolmiljö men även hur vi praktiskt kan hjälpa de målgrupperna i våra klassrum.

Läs mer