Till startsidan

Ledamöter

Regionfullmäktiges ledamöter (Pdf)
(ordinarie och ersättare 2015-2018)

Ledamöter i regionfullmäktige

Socialdemokraterna

Annika Huber
Ann-Katrin Samuelsson
Barry Gustafsson
Bente Sandström
Carina Blank
Carina Holm
Daniel Johansson
Erik Eriksson Neu
Eva Lindberg
Jan Lahenkorva
Jan-Åke Lindgren
Jenny Breslin
Johan Hillborg
Kristoffer Lindberg
Marie Frestadius
Marie-Louise Dangardt
Markus Evensson
Mats Kolarby
Peter Kärnström
Sergio Manzanares
Shida Kinuka
Sinikka Bohlin
Sven-Olof Larsson
Sven-Åke Thoresen
Tommy Berger
Yoomi Renström

Moderata samlingspartiet

Anders Jansson
Ann-Charlotte Granath
Annemari Bergström
Anita Alm
Birgittha Bjerkén
Birgitta Medin
Camilla Strömberg
Hans Olsson
Maria Molin 
Patrik Stenvard
Solveig Nilsson Osseén
Tommy Ljung
Åsa Äng Eriksson

Centerpartiet

Björn Brink
Carl-Ewert Ohlsson
Hannah-Karin Linck
Kenneth Nilshem
Marit Rempling
Yvonne Kardell

Vänsterpartiet

Alf Norberg
Delshad Saleh
Lars-Göran Langeborg
Petra Modée
Ulrica Högberg
Yvonne Oscarsson

Liberalerna

Carmen Lundkvist
Carina Östansjö
Kenth Lövgren 

Sjukvårdspartiet

Henrik Olofsson
Jan Näsholm
Joe Eriksson-Gladh
Kent Olsson
Stig Zettlin
Yvonne Larsson

Kristdemokraterna

Bertil Eriksson
Margareta Sidenvall
Lili André

Miljöpartiet de gröna

Ann-Britt Lindmark-Lagerwall
Karin Jansson
Marcus Häggström
Per Almberg

Sverigedemokraterna

Daniel Persson
Margaretha Modin
Patrik Lindholm
Patrik Nilsson
Per Kihlgren
Roger Hedlund
Solveig Wiberg
Yvonne Jonsson

Presidium

Sinikka Bohlin (S), ordförande
Lars-Göran Langeborg (V), 1:e vice ordförande
Åsa Äng-Eriksson (M), 2:e vice ordförande

Ledamöter

Regionfullmäktiges ledamöter (Pdf)
(ordinarie och ersättare 2015-2018)


Publicerad 2010-05-26
Uppdaterad 2016-04-11
Publicerat av webbredaktionen