Till startsidan

Region Gävleborg
801 88 Gävle

Organisationsnummer:
23 2100-0198

Om webbplatsen

www.regiongavleborg.se är Region Gävleborgs officiella webbplats. Här finns information om Region Gävleborgs olika verksamheter. Region Gävleborg har verksamheter inom bland annat hälso- och sjukvård, regional utveckling, forskning och kultur.

Region Gävleborg är en politiskt styrd organisation och på webbplatsen finns också information om politiker, regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnder och beredningar.

För råd om vård hänvisar vi till 1177.se/gavleborg.

För dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning hänvisar vi till regiongavleborg.se/samverkanswebben

Dela denna sida

Region Gävleborg
801 88 Gävle

Organisationsnummer:
23 2100-0198


Publicerad 2010-05-07
Uppdaterad 2017-03-08
Publicerat av webbredaktionen