Om ebola

Sedan december 2013 pågår ett utbrott av den allvarliga sjukdomen ebola i tre länder i Västafrika, Guinea, Liberia och Sierra Leone. Ebola är en virussjukdom som orsakar en så kallad blödarfeber. Risken att någon i Sverige eller i Gävleborg ska komma i kontakt med ebola är mycket liten. Det går dock inte att helt utesluta att någon enstaka resenär kommer hit och blir sjuk.

Därför jobbar landstinget med olika förberedande åtgärder. Det handlar om allt från att följa basala hygienregler, träna på- och avklädning av skyddskläder till att träna själva mottagandet operativt på en mottagning/avdelning. Som medarbetare kan du förbereda dig genom att läsa informationen om ebola och själv träna basala hygienregler.

Flödet för hur landstinget Gävleborg ska arbeta med omhändertagande av misstänkt ebolapatient är fastlagt. Det är infektionssjukvården som ansvarar och tar hand om patienten. Patienten ska snarast möjligt slussas vidare till Linköpings lasarett. Det finns handlingsplaner framtagna för olika riskscenarier.

Träningsfilmer för på- och avklädning av skyddsutrustning har tagits fram

Det krävs mycket träning för att medarbetarna ska kunna jobba säkert och inte själva bli kontaminerade. Berörda medarbetare har eller kommer att genomgå intern utbildning. Till skrivande datum har cirka 400 medarbetare utbildats. Under utbildningens gång har även andra positiva effekter visat sig, som vikten av god handhygien och att klä av sig rätt efter operation. Förståelsen för att vi kan sprida smittsamma mikroorganismer via kläder har också ökat. KTC (kliniskt träningscentrum)har tillsammans med vårdhygien utvecklat utbildning och film. KTC har fått mycket positivt feedback för hur de genomfört utbildningsinsatsen.

- Både jag och flera av mina kollegor tyckte att utbildningen gav god information om hygientänk i allmänhet. Det är generellt viktigt är att även om vi aldrig kommer att se en ebolapatient. Nu kommer jag att tänka mer på hur jag klär av mig på operation och att man alltid ska ta tre pumptag med spriten, säger Inger Blomberg, överläkare kvinnosjukvård, som deltagit i utbildningen i Gävle.

Fakta om ebola

Ebola smittar vid direkt eller indirekt kontakt. Det innebär att god hygien och följsamhet till rekommendationerna om skyddskläder/-utrustning ger ett fullständigt skydd.

  • En infekterad person smittar inte innan han eller hon har börjat få symtom.
  • Smitta överförs inte genom luften, utan genom direkt eller indirekt kontakt med blod, saliv och andra kroppsvätskor.
  • Sjukdomen bryter ut 2-21 dagar efter att man fått viruset. Vanligen 4-10 dagar efter smittillfället. 
  • Sjukdomen börjar med influensaliknande symtom som feber, muskelvärk, svaghet och huvudvärk. Kräkningar, diarré och buksmärtor är vanliga. Svårt sjuka kan få blödningar i huden och från slemhinnorna.
  • Risken att smittas ombord på flygplan, buss eller liknande, är mycket låg. Personer med högsmittsam ebola är vanligen för sjuka för att resa och smittan sprids inte genom luften.
  • Om någon nyligen har besökt de drabbade länderna i Västafrika och får feber inom tre veckor efter hemkomsten eller har kommit i kontakt med någon som nyligen varit i dessa länder och personen har fått feber, rekommenderar vi att de ringer 1177 Vårdguiden för rådgivning.

På våra hälsocentraler, jourläkarmottagningar och akutmottagningar finns information uppsatt på entrédörrarna, som berättar hur patient med misstänkt smitta ska gå tillväga när den söker vård.

Mer information hittar du på www.lg.se/smittskydd under rubrik ebola.