Till startsidan

Kontakta oss

Gunilla Nordström, förvaltningschef,
Petra Hultén, handläggare,
Lena Nordstrand, handläggare
Marianne Hultman, handläggare

Kontakt:
026-15 65 53
pn@regiongavleborg.se

Om du inte är nöjd med vården finns information att läsa och kontaktuppgifter till patientnämnden på 1177 Vårdguiden.

Om du är patient, kom ihåg att vi inte kan garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Skaffa gärna ett konto till 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Brev: Patientnämnden
Region Gävleborg
801 88 Gävle

Patientnämnden

Om du har varit med om något i hälso- och sjukvården eller tandvården som du inte är nöjd med kan du vända dig till oss. Vi handlägger även hälso- och sjukvårdsärenden för samtliga kommuner i Gävleborgs län. Vad det än handlar om kan du alltid ringa och rådgöra med oss, om du vill kan du vara anonym.

All vår service är gratis och du avgör om och hur vi ska gå vidare med dina synpunkter. Vi är neutrala och har tystnadsplikt samt följer de sekretessregler som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal.

Synpunkter på vården

Dina synpunkter som patient är viktiga!

De flesta som tar kontakt med patientnämnden önskar att deras ärende ska leda till kvalitetsförbättringar i vården så att händelsen inte upprepas. Den samlade informationen från patienter och närstående tas tillvara och återförs på olika sätt till verksamheten i syfte att förbättra vården.

Vi vill på ett snabbt och konstruktivt sätt söka lösningar på problem som patienter eller närstående upplever i kontakter med vården. En del ärenden klaras snabbt ut med några telefonsamtal medan andra frågor tar längre tid att reda ut.

Vad är vår uppgift?

Vår uppgift är att stödja, hjälpa och bidra till lösningar av de svårigheter som kan drabba dig som patient eller anhörig i mötet med vården.

Vi utser också stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagarna om psykiatrisk tvångsvård samt lagen om smittskydd.

Patientnämnden

Patientnämnden är en politiskt sammansatt och fristående nämnd inom landsting och kommun. Till sitt förfogande har nämnden sakkunniga från hälso- och sjukvården samt tandvården.

Patientnämnden har avtal med alla kommuner i Gävleborg.

Patientnämndens förvaltning

Förvaltningen består av en handfull tjänstemän som ska vara neutrala och erbjuda gratis råd och vägledning. Patientnämndens förvaltning handlägger alla ärenden och stöttar nämnden i sitt arbete.

Dela denna sida

Kontakta oss

Gunilla Nordström, förvaltningschef,
Petra Hultén, handläggare,
Lena Nordstrand, handläggare
Marianne Hultman, handläggare

Kontakt:
026-15 65 53
pn@regiongavleborg.se

Om du inte är nöjd med vården finns information att läsa och kontaktuppgifter till patientnämnden på 1177 Vårdguiden.

Om du är patient, kom ihåg att vi inte kan garantera någon sekretess eller säkerhet när du använder e-post. Skaffa gärna ett konto till 1177 Vårdguidens e-tjänst.

Brev: Patientnämnden
Region Gävleborg
801 88 Gävle


Publicerad 2010-05-25
Uppdaterad 2015-12-09
Publicerat av webbredaktionen