Till startsidan

Kontakt

Formulär för tolkbeställning
regiongavleborg.se/
tolkbestallning

Telefon
026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)
Bildtelefon
tolkcentralen.gavle@
ectalk.se

Texttelefon
026-10 22 44
Fax
026-10 12 42
tolkcentralen@
regiongavleborg.se

Tolkcentralen har öppet måndag - torsdag 8:00-15:00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 8.00-12.00

Vid akuta beställningar kvällstid och helger kontakta SOS-alarm 112 (Text- och bildtelefon 026-10 00 90)

Att tänka på vid tolkning

Så arbetar tolken

 • Översätter allt som sägs i rummet.
 • Förhåller sig neutral.
 • Möjliggör samtal men deltar inte.
 • Har tystnadsplikt.
 • Tolkar i jag-form.
 • Uppdragets längd och svårighetsgrad avgör om det kommer en eller två tolkar

Att tänka på vid tolkning

 • Alla medverkande i rummet ansvarar för att tolkningen bllir bra.
 • Prata som vanligt och i normal samtalstakt.
 • Prata inte privat och ställ inga frågor till tolken under uppdraget.
 • Vänd dig direkt till den du talar med – det är ni två som samtalar.
 • Prata en i taget.

Dela denna sida

Kontakt

Formulär för tolkbeställning
regiongavleborg.se/
tolkbestallning

Telefon
026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)
Bildtelefon
tolkcentralen.gavle@
ectalk.se

Texttelefon
026-10 22 44
Fax
026-10 12 42
tolkcentralen@
regiongavleborg.se

Tolkcentralen har öppet måndag - torsdag 8:00-15:00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 8.00-12.00

Vid akuta beställningar kvällstid och helger kontakta SOS-alarm 112 (Text- och bildtelefon 026-10 00 90)


Publicerad 2010-03-22
Uppdaterad 2017-04-28
Publicerat av webbredaktionen