Beställning - Tolkcentralen för döva

Via formuläret nedan kan du beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS.

Beställningen går till tolkcentralen för döva. Du kommer att få en bekräftelse på din beställning.

Veckodag*
Tolkmetod*