Till startsidan

Beställning - Tolkcentralen för döva

Via formuläret nedan kan du beställa teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS.

Beställningen går till tolkcentralen för döva. Du kommer att få en bekräftelse på din beställning.

Tid och plats 
Veckodag*Datum för tolkning*
Månad för tolkning*
Från klockan*
Till klockan*
Plats och adress*


Tolkanvändarens namn*
Tolkmetod*
Typ av tolkning*
Till exempel
läkarbesök,
arbetsplatsträff,
teater.


Kontaktuppgifter 
Beställare - namn*

Beställare = Du som
fyllt i beställningen
Beställare - telefonnummer*
Beställare - e-postadress*


Kontaktperson - namn

Kontaktperson = Den som tolken
kan vända sig till
vid frågor eller för att få material.
Kontaktperson - telefonnummer


Övriga upplysningar

Övrigt som kan vara
bra för tolken att veta.
 

Kontakt

Formulär för tolkbeställning
regiongavleborg.se/
tolkbestallning

Telefon
026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)
Bildtelefon
tolkcentralen.gavle@
ectalk.se

Texttelefon
026-10 22 44
Fax
026-10 12 42
tolkcentralen@
regiongavleborg.se

Tolkcentralen har öppet måndag - torsdag 8:00-15:00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 8.00-12.00

Vid akuta beställningar kvällstid och helger kontakta SOS-alarm 112 (Text- och bildtelefon 026-10 00 90)


Publicerad 2017-01-23
Uppdaterad 2017-01-24
Publicerat av webbredaktionen