Till startsidan

Tolkcentral för döva

Vi på tolkcentralen erbjuder kostnadsfritt tolk till dig som är hörselskadad, barndomsdöv, dövblind, vuxendöv eller hörande. Vi jobbar med att göra det möjligt med kommunikation – i alla situationer där du tycker att du behöver tolk. Det kan till exempel vara vid föreläsningar, arbetsplatsträffar, läkarbesök, fester, försäkringskassan, studiecirklar, bröllop, dop, begravning med mera.

På tolkcentralen arbetar

Teckenspråkstolkar - Tolkar till barndomsdöva och hörselskadade med teckenspråk som modersmål.

Vuxendövtolkar - Tolkar till hörselskadade och vuxendöva med svenska som modersmål.

Samordnare – Tar emot tolkbeställningar och ordnar tolkar. 

Dela denna sida


Publicerad 2010-02-23
Uppdaterad 2010-02-23
Publicerat av webbredaktionen