Utvecklingsavdelning

Avdelningen bidrar till positiv utveckling av kvaliteten i vården genom stöd till verksamheter, ledning och politiker. Avdelningen består av fem enheter; AT- och ST-samordnare, Klinisk vårdutveckling, Kompetens och klinisk utbildning, Kvalitet och analys samt Utvecklings- och projektstöd.

Utvecklingsavdelningen

Pia Johansson, avdelningschef

Enheten för AT- och ST-samordning

Pia Johansson, enhetschef

Enheten för klinisk vårdutveckling

Angelica Högberg, enhetschef

Enheten för kompetens och klinisk utbildning

Kristina Isacson, enhetschef

Enheten för kvalitet och analys

Charlotta Östlund, enhetschef

Enheten för utvecklings- och projektstöd

Kristina Isacson, enhetschef

Läkemedelsenheten

Johanna Carlsson, enhetschef