Hälso- och sjukvård - organisation

Här finns organisatorisk information om hälso- och sjukvård. Söker du kontaktuppgifter till en verksamhet, råd om vård eller vill läsa om en sjukdom. Besök 1177.se

Från folkhälsoarbete till specialistinsatser vid länssjukhuset och/eller universitetssjukhus. Från det du föds till livets slut kommer du i kontakt med vård som finansieras av Region Gävleborg.

Region Gävleborg ansvarar för att alla innevånare inom Gävleborgs län får den vård och tandvård de behöver. Region Gävleborg ansvarar även för de som vistas tillfälligt här och får akut behov av vård. Det kan till exempel vara släkt, vänner och bekanta som besöker någon i Gävleborg men också turister och flyktingar.

Vården planeras utifrån kunskap om innevånarna, deras ålder och hälsa. Utbudet omfattar allt från telefonrådgivning till specialistinsatser vid länssjukhuset eller om vård måste ges vid något av universitetssjukhusen.

Vårdgivare i egen eller privat regi

Att Region Gävleborg står för hälso- och sjukvården innebär inte alltid att det är Region Gävleborgs personal som du möter vid ett vårdbesök. Vissa delar av vården köps av privata vårdgivare. Det kan till exempel vara en privat hälsocentral eller sjukgymnast.

Den 1 januari 2007 blev Folktandvården ett bolag, Folktandvården Gävleborg AB. De har en egen bolagsstyrelse men är landstingsägda.

Folkhälsoarbete

Region Gävleborg har också ansvar för att förbättra folkhälsan. Det huvudsakliga arbetet bedrivs av primärvården men i samarbete med andra berörda i Region Gävleborg. De har utbildad personal som planerar och genomför insatser till befolkningen inom många olika områden till exempel hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, alkohol, droger, miljö och hälsa.

Hälso- och sjukvård - organisation

Organisationsschema Hälso- och sjukvårdsförvaltningen