Till startsidan

A-Ö regiongavleborg.se

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Å Ä Ö

1

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguidens e-tjänst - extern länk
1177 Vårdguidens e-tjänster

A

Abort
Akutmottagningar
Allmän internmedicin
Ambulansen
Andra språk
Anestesi
Arbetsterapi och Dietist specialistvård
Asyl- och migranthälsa
Asylsökande och flyktingar
Atlantbanan
Avtal

B

Barn- och familjehälsan
Barn- och ungdomshabilitering
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomssjukvård
Barnhälsovård
Barnhälsovårdsenheten
Barnmorskemottagningar
BB
Beställ informationsmaterial
Beställarenheten för tandvård
Beställning servicetjänster
Besökstider
Bibliotek
Bild- och funktionsmedicin
Biobank
Blodgivning
Bokslutsrapporter
Bollnäs sjukhus
Bra att veta inför ditt besök - extern länk till 1177 Vårdguiden
Bra sjukskrivning
Bredband - Fiber till Gävleborg
Budget
BUP
BUS

C

CAN
Cancer - standardiserade vårdförlopp
Cancerstrategi Gävleborg
Centrum för forskning och utveckling
CFUG

D

Dagkirurgen i Gävle
Delegering
Delårsrapporter
Diagnostik
Diarium
Division Medicin-Psykiatri och Primärvård
Division Operation och Diagnostik

E

Egen vårdbegäran - extern länk till 1177 Vårdguiden
Egenvård
E-hälsa
Ekonomi - redovisningar, rapporter och budget
Endokrinologi
Ersättning för fel i vården
E-tjänster - extern länk till 1177 Vårdguiden

F

Faktureringsuppgifter
Familjehälsan
Familjeläkarjouren
Felanmälan
Finskt förvaltningsområde - Suomen kielen hallintoalue
FM-support
Folkhögskolor
Folktandvården Gävleborg (extern länk)
Forskning
FoU Välfärd
Funktionsnedsättning
Fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapi specialistvård - Gävle sjukhus
Fysioterapi specialistvård – Hudiksvalls sjukhus
Förlossning

G

Gastroenterologi
Ge blod
Geriatrikavdelningen i Gävle
Gynekologi
Gynekologisk cellprovtagning
Gynekologisk cellprovtagning - barnmorskor
Gävle sjukhus

H

Hematologi
Hemsjukvård
Hjälpmedel
Hjälpmedel SAM
Hjärt och lungräddning
HLR
Hud
Hudiksvalls sjukhus
Hudpärmen
Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg - extern länk till 1177 Vårdguiden
Hälsocentraler
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Hälsoval Gävleborg - extern länk till 1177 Vårdguiden
Hörselhabilitering

I

Infektionsavdelningen i Gävle
Infektionsmottagning i Gävle
Infrastruktur
Inköp
Innovation och näringsliv
Internmedicin

J

Journal (patientjournal) - extern länk till 1177 Vårdguidens webbplats

K

Kaiser Permanente
Kardiologi
Katastrofberedskap
KBT på internet - extern länk till 1177 Vårdguiden
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk kemi
Klinisk neurofysiologi
Klinisk patologi och cytologi
Kliniskt träningscentrum
KOM-X
Kontaktinformation - ledning och divisionsstab
Kontaktinformation - politiker, tjänstemän
KTC
Kulturutveckling
Kvinnosjukvård
Könsmottagningen i Gävle

L

Lab - sjukhus
Laboratoriemedicin
Lednings- och verksamhetsstöd
Lekterapi
Leva och bo i Gävleborg
Leverantörer
Lex Maria
Ljusdals sjukhus
Logoped
LRV-enhet Gävleborg
LSS-enheten
Lungsjukvård
Läkemedel
Läkemedelskommittén
Länsbibliotek Gävleborg
Länstrafik

M

Mammografi
Medicin
Mikrobiologi
Miljötinget

N

Neonatalvård
Neurologi
Njursjukvård
Nuklearmedicin
Nutritionsprojektet

O

Offentlighetsprincipen
Onkologi
Operation
Ortopedi
Osteoporos
Other languages

P

Parod
Patientavgifter - extern länk till 1177 Vårdguiden
Patientjournalen - extern länk till 1177 Vårdguiden
Patientnämndens förvaltning
Patientsäkerhet
Patologi och cytologi
Politiker
Politisk organisation
Presstjänsten
Primärvård
Privata vårdgivare - extern länk till 1177 Vårdguiden
Proaktiv hälsostyrning
Provtagning på sjukhus
Provtagningsanvisningar
Psykiatri

R

RACT/CM
Ramla inte - kampanj
Regional digital agenda
Regional utvecklingsstrategi
Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen (RFR)
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Revisorer
RSS-sidor inom www.regiongavleborg.se
Röntgen

S

Samhällsmedicin
Samhällsmedicin
Samordningsförbund Gävleborg
Sandvikens sjukhus
SIP - samordnad individuell plan
Sjukhus
Sjukhuset i Bollnäs
Sjukhuset i Gävle
Sjukhuset i Hudiksvall
Sjukhuset i Ljusdal
Sjukhuset i Sandviken
Sjukhuset i Söderhamn
Sjukresor - extern länk till 1177 Vårdguiden
Smittskydd
Smittskydd
Social Välfärd
Sociala medier
ST
Stockholmskontoret
Stockholmskontoret
Strokevård
Stöd och behandling
Stödpersoner
Suomen kielen hallintoalue - Finskt förvaltningsområde
SVP - Samordnad vårdplanering och Lifecare
Syncentral
Söderhamns sjukhus

T

Tal- och svälj center i Hudiksvall
Tandvård
Tandvård - för vårdgivare
Time Care
Tjänstemannaorganisation
Tolkcentral för döva
Transfusionsmedicin

U

Ungdomsmottagningar

V

Valmöjligheter i vården - extern länk till 1177 Vårdguiden
Varumärkeswebb
VFU - verksamhetsförlagd utbildning
Visstidsbemanningen
Vuxenhabilitering
Vuxenhabilitering - för vårdgivare
Vuxenpsykiatri
Vågen
Våld i nära relationer
Våld mot barn
Vårdgaranti
Vårdhygien
Vårdplanering
Vårdrutiner
Välfärd Gävleborg

X

X-trafik

Å

Årsredovisningar

Ä

Ätstörningar - Länsenheten för ätstörningar

Ö

Ögon
Öron- näs- och halssjukvård

Publicerad 2011-01-24
Uppdaterad 2016-05-17
Publicerat av webbredaktionen

Hitta mer

Samverkansportalen A-Ö - för information riktad till dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning.