Till startsidan

A-Ö regiongavleborg.se

1 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Å Ä Ö

1

1177 Vårdguiden
1177 Vårdguidens e-tjänst - extern länk

A

Abort
Akutmottagningar
Allmän internmedicin
Ambulansen
Andra språk
Anestesi
Arbetsterapi och Dietist specialistvård
Asyl- och migranthälsa
Avtal

B

Barn- och familjehälsan
Barn- och ungdomshabilitering
Barn- och ungdomspsykiatri
Barn- och ungdomssjukvård
Barnhälsovårdsenheten
Barnmorskemottagningar
BB
Beroendemottagning
Beställning servicetjänster
Besökstider
Bibliotek
Bild- och funktionsmedicin
Bokslutsrapporter
Bollnäs sjukhus
Bra att veta inför ditt besök - extern länk till 1177 Vårdguiden
BUP
BUS

C

Centrum för forskning och utveckling
CFUG

D

Dagkirurgen i Gävle
Delårsrapporter
Diarium
Division Medicin-Psykiatri och Primärvård
Division Operation och Diagnostik

E

Egen vårdbegäran - extern länk till 1177 Vårdguiden
Ekonomi - redovisningar, rapporter och budget
Endokrinologi
Energikontor Gävleborg
Ersättning för fel i vården
E-tjänster - extern länk till 1177 Vårdguiden

F

Faktureringsuppgifter
Familjehälsan
Familjeläkarjouren
Felanmälan
Finskt förvaltningsområde - Suomen kielen hallintoalue
FM-support
Folkhögskolor
Folktandvården Gävleborg (extern länk)
Forskning
Funktionsnedsättning
Fysioterapi specialistvård - Gävle sjukhus
Fysioterapi specialistvård – Hudiksvalls sjukhus
Förlossning

G

Gastroenterologi
Ge blod
Geriatrikavdelningen i Gävle
Gynekologi
Gynekologisk cellprovtagning
Gävle sjukhus

H

Hematologi
Hjälpmedel
Hjälpmedel SAM
Hjärt och lungräddning
HLR
Hud
Hudiksvalls sjukhus
Hälsa och hållbarhet
Hälso- och sjukvård i Region Gävleborg - extern länk till 1177 Vårdguiden
Hälsocentraler
Hälsoval Gävleborg - extern länk till 1177 Vårdguiden
Hörselhabilitering

I

Infektionsavdelningen i Gävle
Infektionsmottagning i Gävle
Infrastruktur
Inköp
Internmedicin

J

Journal (patientjournal) - extern länk till 1177 Vårdguidens webbplats

K

Kardiologi
Katastrofberedskap
KBT på internet - extern länk till 1177 Vårdguiden
Kirurgi
Klinisk fysiologi
Klinisk neurofysiologi
Kliniskt träningscentrum
KOM-X
Kontaktinformation - ledning och divisionsstab
Kontaktinformation - politiker, tjänstemän
KTC
Kulturutveckling
Kvinnosjukvård
Källbäck
Könsmottagningen i Gävle

L

Lab - sjukhus
Lednings- och verksamhetsstöd
Lekterapi
Leva och bo i Gävleborg
Lex Maria
Ljusdals sjukhus
Logoped
LRV-enhet Gävleborg
LSS-enheten
Lungsjukvård
Länsbibliotek Gävleborg
Länstrafik

M

Mammografi
Medicin
Miljötinget

N

Neurologi
Njursjukvård
Nuklearmedicin

O

Offentlighetsprincipen
Onkologi
Operation
Ortopedi
Other languages

P

Patientavgifter - extern länk till 1177 Vårdguiden
Patientjournalen - extern länk till 1177 Vårdguiden
Patientnämndens förvaltning
Patologi och cytologi
Politiker
Politisk organisation
Presstjänsten
Primärvård
Privata vårdgivare - extern länk till 1177 Vårdguiden
Psykiatri

R

Regional utvecklingsstrategi
Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen (RFR)
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Rehabiliteringsmedicin
Reumatologi
Revisorer
RSS-sidor inom www.regiongavleborg.se
Röntgen

S

Samhällsmedicin
Sandvikens sjukhus
Sjukhus
Sjukhuset i Bollnäs
Sjukhuset i Gävle
Sjukhuset i Hudiksvall
Sjukhuset i Ljusdal
Sjukhuset i Sandviken
Sjukhuset i Söderhamn
Sjukresor - extern länk till 1177 Vårdguiden
Sjukvårdsrådgivning - 1177 Vårdguiden
Smittskydd
Social Välfärd
Sociala medier
ST
Strokevård
Stödpersoner
Suomen kielen hallintoalue - Finskt förvaltningsområde
Syncentral
Söderhamns sjukhus
Söka jobb

T

Tal- och svälj center i Hudiksvall
Tandvård
Tjänstemannaorganisation
Tolkcentral för döva

U

Ungdomsmottagningar

V

Valmöjligheter i vården - extern länk till 1177 Vårdguiden
Vuxenhabilitering
Vuxenpsykiatri
Vågen
Vårdgaranti
Vårdgivarportalen
Vårdhygien
Vårdvägvisare i Region Gävleborg - extern länk till 1177 Vårdguiden

X

X-trafik

Å

Årsredovisningar

Ä

Ätstörningar - Länsenheten för ätstörningar

Ö

Ögon
Öron- näs- och halssjukvård

Publicerad 2011-01-24
Uppdaterad 2016-05-17
Publicerat av webbredaktionen

Hitta mer

Samverkansportalen A-Ö - för information riktad till dig som har kontakt med Region Gävleborg i din yrkesutövning.